Nieuws
Vlietland: advies blijft geheim

B&W hoeven een advies van hun eigen advocaat inzake het plan voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, niet openbaar te maken. Dat heeft de Commissie voor bezwaarschriften geoordeeld in een procedure op grond van de Wet open overheid (WOO).

Het advies betrof een voorstel van het Burgerinitiatief Vlietland over de behandeling van een ontwerp bestemmingsplan waardoor de bouw mogelijk werd, door de gemeenteraad. De advocaat van de gemeente oordeelde dat het voorstel juridisch niet kon. Dat was eind 2022.

De Commissie voor bezwaarschriften heeft wel geoordeeld dat B&W hun besluit het advies niet openbaar te maken, baseerden op een onjuist artikel in de WOO. B&W gebruikten een artikel waarin staat dat openbaarmaking achterwege kan blijven als openbaarmaking een onevenredige benadeling zou betekenen van een ‘ander belang’ en het algemene belang van openbaarheid daar niet tegen opweegt.

B&W beriepen zich op het goed kunnen functioneren van B&W zelf en van de gemeente als geheel daar waar het ging om het ‘ander belang’. Volgens de Commissie hadden B&W zich moeten baseren op het artikel in de WOO waarin staat dat openbaarmaking achterwege blijft als het gaat om persoonlijke beleidsopvattingen.

In hun reactie wijzen B&W de stellingname van de Commissie af. Men houdt vast aan het gebruik van het gewraakte artikel om openbaarmaking te voorkomen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter