Nieuws
Geen geheim Diaconessenhuis stelt gemeente

B&W ontkennen dat er een tot nu toe geheime samenwerkingsovereenkomst bestaat met Woonhave ontwikkeling over de sloop/nieuwbouw van het Diaconessenhuis Voorburg-West. Dit naar aanleiding van een verzoek tot openbaarmaking van dat stuk op basis van de Wet open overheid (WOO).

Op 17 mei zond verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer de samenwerkingsovereenkomst met Woonhave aan de gemeenteraad. In het stuk werd echter gesproken over ‘punten als’ en over de ‘exacte inhoud’ van de overeenkomst waarover geen mededelingen aan derden werden gedaan.

Beide formuleringen gaven de indruk dat er nog een tweede versie van de overeenkomst bestond die geheim gehouden werd. Vlietnieuws vroeg op basis van de WOO om die andere versie openbaar te maken.

Naar aanleiding van het WOO-verzoek heeft de ambtelijk opdrachtgever bij de gemeente nu het volgende laten weten:

‘Uw verzoek betreft openbaarmaking van de originele, door vertegenwoordigers van Woonhave ontwikkeling en wethouder Bremer getekende samenwerkingsovereenkomst Diaconessenhuis. U geeft in uw verzoek aan dat er naast de samenwerkingsovereenkomst zoals te vinden in de raadsstukken, een tweede versie van deze overeenkomst zou bestaan. Dit is niet het geval. De genoemde overeenkomst is de overeenkomst zoals vastgesteld in het college op 23 april 2024. Er bestaat geen tweede versie van de overeenkomst’.

‘U geeft aan dat er op pagina 5, artikel 4, lid 2.b, wordt gesproken over ‘op punten als’. Dit is bedoeld voor de verdere optimalisatie van de Kavelambitie. Zie hiervoor het Raadsbesluit Vaststellen Kavelambitie Diaconessenhuis van 17 januari 2023. Deze punten worden behandeld tijdens het participatieproces. U geeft ook aan dat er op pagina 10, artikel 7 lid 4 wordt gesproken over de ‘exacte inhoud van de overeenkomst.‘ Deze bepaling is overbodig geworden, doordat de overeenkomst openbaar is gemaakt. Samenvattend: er zijn geen documenten die onder uw verzoek vallen en voor openbaarmaking in aanmerking komen’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter