Nieuws
Ambtenaren overbelast

De ambtenaren van de gemeente zijn overbelast. Er wordt van hen 30 procent meer gevraagd dan zij aan kunnen. Daardoor is er geen ruimte om op actualiteiten in te spelen en moet er veelal ‘nee’ worden verkocht.

Dat heeft burgemeester Martijn Vroom gezegd in een beraad van een commissie uit de gemeenteraad. Hij betoogde dat de werkdruk naar 80 procent moet, waardoor er weer vaker ‘ja’ gezegd kan gaan worden.

Inmiddels wordt er op het Raadhuis gewerkt aan een logischer opzet van de ambtelijke organisatie dan nu het geval is. Die moet leiden tot meer inlevingsvermogen, resultaatgerichter werken, het integraal (allesomvattend) behandelen van onderwerpen.

Vroom noemde het voor alle betrokkenen frustrerend dat het behandelen van bepaalde onderwerpen eerst wordt uitgesteld en daarna afgesteld wegens capaciteitstekorten. Dat leidt er ook toe dat ambtenaren afhaken en vertrekken. De grootste knelpunten zitten nu bij ict en op het beleidsterrein bouwen/ontwikkelen. Compliance (naleven van wet- en regelgeving) vergt extra aandacht

Enkele jaren geleden ging de gemeenteraad akkoord met 3 miljoen euro extra voor de versterking van de ambtelijke organisatie. Van dat geld is maar weinig ook voor dat doel uitgegeven. Eind 2023 werd per motie voorgesteld de resterende 0,4 miljoen te besteden aan een organisatieplan. Nu blijkt het te zijn besteed aan het inhuren van twee functionarissen. In 2023 besteedde de gemeente het recordbedrag van 17 miljoen euro aan het inhuren van externe krachten.

Op de gang van zaken werd met name door Sabrina van den Heuvel (VVD-fractieleider) harde kritiek geuit. Wouter Jorissen (fractieleider D66) sloot zich daarbij aan. Hij kondigde een motie aan waarin van B&W wordt gevraagd waar nu de grootste knelpunten zijn; waar dat aan ligt; wat er daardoor niet kan worden gedaan; wat er nodig is om dat gat te dichten. De VVD steunt die motie.

De burgemeester stelde dat de gemeenteraad indertijd geen kaders heeft gesteld bij de besteding van de 3 miljoen en dat een motie alleen een verzoek is. Hij zei ‘voorlopig’ geen extra geld te zullen vragen voor de ombouw van de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad zal periodiek op de hoogte gehouden worden over de vorderingen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter