Nieuws
Besluit over school in 2025

In het tweede kwartaal 2025 moet er een besluit vallen over de vestiging van een basisschool in de wijk Klein Plaspoelpolder (KPP) in Leidschendam; een nevenvestiging van basisschool De Zonnewijzer, Rijnlandstraat Leidschendam. Dat hebben B&W de gemeenteraad bericht.

‘Beste raadsleden, Het college heeft op 5 december 2023 besloten een onderwijsvoorziening in Klein Plaspoelpolder, in de vorm van een dislocatie, toe te wijzen aan schoolbestuur Lucas Onderwijs. De dislocatie wordt, onder voorbehoud van (financiële) besluitvorming, gekoppeld aan CBS De Zonnewijzer. Tegelijkertijd heeft het college besloten na toewijzing een intentieovereenkomst aan te zullen gaan met het schoolbestuur Stichting Lucas Onderwijs als start van verder onderzoek. In overleg met het schoolbestuur is de intentieovereenkomst ‘Haalbaarheidsonderzoek vestigen dislocatie voor CBS De Zonnewijzer in Klein Plaspoelpolder’ opgesteld. Het college heeft besloten deze intentieovereenkomst met Lucas Onderwijs aan te gaan. Namens de burgemeester zal deze overeenkomst worden ondertekend door de wethouder Keus (portefeuillehouder onderwijshuisvesting) en wethouder Van Eekelen (portefeuillehouder project Klein Plaspoelpolder). De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Op basis van de uitkomst kan de gemeenteraad besluiten over eventuele aanvullend benodigde investeringskredieten als ook over de aangepaste grondexploitatie van het project Klein Plaspoelpolder’.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter