Nieuws
Zorgen over toekomst religieus erfgoed

Het CDA maakt zich zorgen over de toekomst van religieuze gebouwen in Zuid-Holland nu steeds meer kerken leegstaan. Om meer inzicht te krijgen in de stand van zaken van instandhouding en herbestemming van dit religieus erfgoed heeft het CDA vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Het CDA wil onder meer weten wat de rol van de provincie is bij het in beeld brengen van knelpunten bij de herbestemming van religieuze monumenten in Zuid-Holland. Ook vraagt het CDA naar de kerkenvisies van gemeenten in onze provincie.

De provincie Zuid-Holland kent een aanjager herbestemmen rijksmonumenten die zich inzet om eigenaren te helpen een nieuwe bestemming voor hun monument te vinden. Soms staat echter gemeentelijke of kerkelijke regelgeving herbestemming in de weg. Het uitblijven van toestemming tot (gedeeltelijke) herbestemming kan op termijn leiden tot ongewenste effecten op het religieus erfgoed zoals bijvoorbeeld langdurige leegstand. Het CDA wil graag weten wat de rol van de provinciale aanjager is bij het inventariseren van zulke knelpunten. Ook wil het CDA weten hoe de rol van het Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland moet worden gezien bij herbestemming van religieuze gebouwen.

Verder vraagt het CDA naar een overzicht van opgestelde gemeentelijke kerkenvisies. Veel gemeenten in onze provincie hebben namelijk met behulp van rijkssubsidie een kerkenvisie opgesteld. Daarin zou moeten zijn neergelegd hoe de instandhouding van religieus erfgoed langjarig kan worden bevorderd maar in de praktijk lijken deze visies niet verder te gaan dan een beschrijving van de feitelijke situatie van religieuze gebouwen. Het CDA zou graag inzicht willen hebben in deze gemeentelijke kerkenvisies.

Leidschendam-Voorburg heeft geen kerkenvisie. Dit onlangs beloften van B&W die op te stellen; beloften die in de afgelopen jaren regelmatig malen werden herhaald. Er zijn diverse katholieke en protestantse kerken in de gemeente die al langere tijd niet meer gebruikt worden voor religieuze vieringen doch geen andere bestemming hebben gekregen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter