Nieuws
Stappenplein Damcentrum Leidschendam

Wethouder Astrid van Eekelen heeft een stappenplan Damcentrum gelanceerd. Dat bestaat uit drie onderdelen. In 2025 en 2026 is er extra geld voor vrijgemaakt. In 2025 is dat 300.000 euro (samen met Stationsplein Voorburg) en in 2026 150.000 euro (samen met Stationsplein Voorburg). Het extra geld gaat op aan een omgevingsmanager/gebiedsregisseur en een centrummanager. Nog dit jaar wordt wel 50.000 euro uitgegeven aan het vergroenen van het Damplein.

De drie onderdelen van het stappenplan zijn: mobiliteit en bereikbaarheid; volksgezondheid en milieu; economie. Per onderdeel ziet het er zo uit:

* Mobiliteit en bereikbaarheid; maatregelen:

= Structuuroplossing doorgaand verkeer: het in gebruik nemen van de DRIP’s (Digitale route informatie plan),

= Parkeren in Leidschendam Centrum: evaluatie van uitbreiding blauwe zone inclusief ontheffingsbeleid en het parkeerverwijssysteem,

= Onderzoek naar autoluwe inrichting Leidschendam Centrum,

= Onderzoek naar kansen en mogelijke effecten logistieke hub of overslagpunt,

= Onderzoek naar haalbaarheid/wenselijkheid van lengte beperking en maximaal gewicht van voertuigen,

= Sluisgebied doorstroom: samenwerking Provincie Zuid-Holland: pilot brugbediening (tijden), optimalisatie VRI-regeling, optie verbieden fietsverkeer over de autobrug,

= De geplande mobiliteitsmaatregelen in Leidschendam Zuid hebben mogelijk ook een positief effect op Leidschendam Centrum.

* Volksgezondheid en milieu; maatregelen:

= Implementatieplan opstellen voor de invoering van een pilot voor een milieuzone in Leidschendam-Centrum en tevens onderzoek naar effect en haalbaarheid voor een zero-emissiezone,

= Vergroening Leidschendam-Centrum: samen met bewoners plan opstellen en uitvoeren = Ondersteuning initiatief van ondernemers voor een afvalhub.

* Economie; maatregelen:

= Promoten van elektrische vervoersmiddelen onder ondernemers Duidelijke kaders voor laden en lossen winkeliers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter