Nieuws
Verplichte paden

De gemeente wil dat voetgangers, fietsers en ruiters verplicht de paden gaan gebruiken die in Vlietland langs de A4 lopen tussen de Kniplaan en het noordoostelijke strand van Vlietland. Er worden bij de diverse paden borden geplaatst die dat aangeven. Daarnaast wordt er bij het klimeiland een gehandicaptenparkeerplaats in het leven geroepen. B&W noemen ter motivering ‘dat het vanuit het oogpunt van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade het wenselijk is om diverse verkeersregels in te stellen op Hofpolderpad, Meeslouwerpolderpad en Vinkepad in recreatiegebied Vlietland; dat er met deze verkeersregel wordt bijgedragen aan een veilige afwikkeling van het verkeer; dat hiermee binnen de bestaande situatie wordt bijgedragen aan de handhaafbaarheid van de maatregelen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter