Nieuws
Geen betaald parkeren Voorburg-Noord

B&W willen geen betaald parkeren invoeren in Voorburg-Noord, ook niet op proef. Dit terwijl wordt erkend dat de wijk nu vol staat met auto’s die hun eigenaren er neer zetten omdat er in Den Haag betaald parkeren is ingevoerd. In Voorburg-Noord zelf heeft 47 procent van de bewoners geen auto.

Het standpunt van B&W werd door wethouder Marcel Belt uitgesproken in een beraad met een commissie uit de gemeenteraad over een opknapbeurt voor Voorburg-Noord noord: het wijkgedeelte tussen Van Alphenstraat, Koningin Wilhelminalaan, Van Arembergelaan en Laan van Nieuw Oosteinde. De gemeente steekt daar 10 miljoen euro in.

Belt liet weten dat B&W wel een nummerbordonderzoek laten doen in Voorburg-Noord. Zo moet blijken waar de geparkeerde auto’s geregistreerd staan. Naar verluidt stellen inwoners die er mogen parkeren hun vergunning ter beschikking aan derden (tegen betaling) om er hun wagen neer te zetten.

Als mogelijke maatregelen tegen de parkeeroverlast in Voorburg-Noord noemde Belt: het alleen parkeren met vergunning en ontheffing; het beperken van het aantal ontheffingen per huishouden; het aanpassen van venstertijden blauwe zone.

B&W kijken niet naar betaald parkeren, aldus de wethouder. Hij verwees naar het coalitieakkoord VVD, GBLV, D66 en sprak over ‘een kettingreactie’ die het invoeren ervan in andere wijken zou hebben. Ook betaald parkeren voor niet-inwoners wees Belt af.

De bestuurder zei te bezien of buurtbewoners in de avond en nacht gratis gebruik kunnen maken van het parkeerterrein bij station Laan van Nieuw Oost Indië (Van Alphenstraat). Dat zou de parkeerdruk kunnen verlichten.

Naar aanleiding van opmerkingen uit de buurt dat er helemaal niet gehandhaafd wordt op parkeren en dat menig bewoner gaan vergunning vraagt omdat er toch nooit gecontroleerd wordt, zei Belt dat handhaving een belangrijke plek krijgt in een buurtvisie die er medio 2025 moet zijn. Ook de aanpak van fietswrakken in de wijk krijgt extra aandacht.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter