Nieuws
Beleid recreatie/sport faalt grotendeels

Het provinciaal beleid om recreatie en sport (bewegen) te bevorderen faalt grotendeels. Alleen het aanleggen van recreatiegebieden rond de steden werkt: er komen meer mensen naar toe. Dat blijkt uit een beleidsevaluatie die de provincie heeft laten maken. Jaarlijks wordt er ongeveer 15 miljoen euro aan het stimuleren van recreatie en sport uitgegeven.

Volgens de evaluatie wordt er alleen gekeken naar beleid maken, niet naar het effect ervan in de praktijk. Te bereiken doelen, de instrumenten die daarvoor ingezet worden en de rol van de provincie zelf zijn vaak niet vastgelegd. En daar wel dat wel zo is, wordt zulks niet gemeten. Waarom bepaalde instrumenten worden gebruikt is niet na te gaan. Indien er een visie ligt, wordt die niet opgevolgd in uitvoeringsplannen.

Subsidieregelingen worden veelal afgestemd op de wensen van belanghebbenden. Datzelfde is ook te zien bij wijzigingen in subsidieregelingen.

In de evaluatie wordt ervoor gepleit het effect van maatregelen centraal te stellen; beleidsvisies om te zetten in uitvoeringsplannen; doelen te formuleren die bereikt moeten worden; te werken met indicatoren; vooraf altijd een 0-meting te doen.

Bij het bevorderen van recreatie en sport gaat het om de volgende regelingen: beheer en onderhoud provinciale recreatiegebieden; kwaliteitsimpuls recreatie; recreatie om de stad; stad-land verbindingen; groenparticipatie; beheer en onderhoud routenetwerk; kwaliteit toeristisch routenetwerk; bekendheid en vindbaarheid toeristisch routenetwerk; waterrecreatie; beweegvriendelijke leefomgeving; participatie beweging achtergestelde groepen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter