Nieuws
Staatsbosbeheer: geld genoeg voor Vlietland

Staatsbosbeheer heeft voldoende budget voor beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat heeft het hoofd Staatsbosbeheer Zuid Holland, Paul Laudy, de gemeenteraad bericht.

Hij reageert daarmee op de discussie in de gemeenteraad over de bouw van recreatiewoningen in Vlietland en combinatie met een recente hartenkreet van Staatsbosbeheer over gebrek aan geld voor het beheer van recreatiegebieden.

‘Staatsbosbeheer heeft als beheerder van het gebied Vlietland geen opvatting over de discussie die u met elkaar voert. Ik hecht er echter aan u te informeren, dat in de stukken ten onrechte bovengenoemde brief (over het geldgebrek, red.) in verband wordt gebracht met Vlietland.

Het gebied Vlietland is in eigendom van de provincie Zuid-Holland en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Dat doen wij op basis van een ordentelijke begroting, waarvoor de Provincie voldoende financiële middelen beschikbaar stelt. Het klopt dat Staatsbosbeheer zorgen heeft over (het beschikbare geld voor) sommige andere recreatiegebieden in onze provincie. Die kennen niet altijd dezelfde goede afspraken over financiering. Daarover gaat ook genoemde brief en ons gesprek met de provincie. Het betreft hier uitdrukkelijk echter dus juist niet Vlietland. De suggestie dat er nu of in de toekomst onvoldoende budget zou zijn voor het beheer en onderhoud van Vlietland berust dan ook niet op feiten’.

Het bouwplan was ooit mede bedoeld om geld op te leveren voor beheer en onderhoud van Vlietland. Later is de provincie van dat idee afgestapt. Men bekostigt Vlietland uit de provinciale begroting: 1,5 miljoen euro per jaar.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter