Nieuws
Geen geld voor aanpak geluidoverlast

De provincie heeft geen geld voor de aanpak van geluidhinder door verkeer op provinciale wegen. In een actieplan geluid provinciale wegen 2024-2029 staan dan ook geen uitvoeringsmaatregelen. Leidschendam-Voorburg kent twee provinciale wegen: N447 (Veursestraatweg) en N206 (Stompwijk).

Volgens Gedeputeerde Staten hangen maatregelen tegen geluidoverlast, afgezien van geldgebrek, vooral af van het onderhoudswerk aan de wegen (stil asfalt aanbrengen) en van klachten van omwonenden. Daarbij komt dat geluidgegevens over 2023 nog niet beschikbaar zijn en is gebleken dat rekenmodellen niet aansluiten bij de feitelijke hinder. Die feitelijke hinder moet eerst in kaart worden gebracht.

De provincie hanteert geluiddrempels: overdag 55 decibel, ‘s nachts 50 decibel. Met meer geluid worden overdag 11.700 mensen in 5500 woningen getroffen, ‘s nachts zijn dan 700 mensen in 3700 woningen.

In de periode 2019-2023 had de provincie nog wel geld voor de aanpak van de geluidhinder: 14,9 miljoen euro. De helft van dat bedrag werd besteed aan stil asfalt. Uit de periode 2019-2023 liggen er nog een aantal knelpunten (te veel geluidhinder); ook langs N447 en N206 in Leidschendam-Voorburg. Bij de N447 gaat het om 18 bewoners van omliggende panden, bij de N206 om 19. Wat de provincie met dat gegeven doet, wordt niet duidelijk uit het nieuwe actieplan.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter