Nieuws
Uitbreiding bouwplan Diaconessenhuis

Woonhaven ontwikkeling bekijkt of men het bouwplan voor het terrein van het voormalige Diaconessenhuis, Fonteynenburghlaan Voorburg-West, kan uitbreiden richting de voormalige Fonteinkerk (nu woningen). Door de inzet van de zogenoemde ‘Noordoosthoek’ denkt Woonhaven de gehele ruimtelijke invulling van de nieuwbouw beter vorm te kunnen geven.

Een en ander blijkt uit teksten op de site over de herontwikkeling. Formeel mag er alleen gebouwd worden op het oude fundament van het Diaconessenhuis. Dit vanwege de aanwezigheid in de bodem van restanten van de Romeinse stad Forum Hadriani. Die restanten zijn een Rijksmonument.

Al eerder bleek dat de ontwikkelaar wilde tornen aan de zogenoemde Kavelambitie, een gemeentelijke document waarin staat wat men ter plekke zou willen zien verrijzen. In die ambitie is de bouw op het oude fundament opgenomen.

Deze zomer laat Woonhaven archeologisch onderzoek doen. Dat heeft twee redenen. Ten eerste wordt bekeken of er in de Noordoosthoek toch dieper gegraven zou kunnen worden dan de nu voorgeschreven maximale 30 centimeter. Ten tweede moet blijken of rond de fundering een strook van zo’n 2,4 meter niet al eerder verstoord is. Zo ja, dan zou die bij de bouw gebruikt kunnen worden voor fundering.

Woonhaven laat weten te denken aan nieuwbouw met diverse hoogten en woningen voor alle groepen woningzoekers. Parkeren wil men ondergronds gaan doen. Er zal ten opzichte van de verkeersbewegingen bij het oude Diaconessenhuis, iets meer verkeer op omliggende wegen komen. Dat leidt volgens de ontwikkelaar echter niet tot problemen.

Inzake voorzieningen die bij de woningen moeten komen meldt de ontwikkelaar dat die een aanvulling moeten zijn op het bestaande aanbod op het Gezondheidsplein aan de Fonteynenburghlaan. Daar zit nu een gezondheidscentrum en een behandelcentrum van het Reinier de Graafziekenhuis in Delft.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter