Mening
Franks column: Geld!

Nou, dat was weer schrikken! Ambtelijk had men een inventarisatie gemaakt hoe de gemeente kon bezuinigen of meer inkomsten kon genereren. Niet verrassend was dat zo’n beetje alle uitgaven voor cultuur zouden kunnen worden geschrapt waarbij heel concrete bedragen werden genoemd. Sport werd natuurlijk ontzien. Brood en spelen, weet u wel?

Ambtelijk was het lastiger om op het gigantische budget voor sociale voorzieningen een concreet bedrag te noemen. Terwijl daar elk jaar door de gemeenteraad wel weer een extraatje voor zus of zo aan wordt toegevoegd. Raadslid Freek Steutel van GBLV streed altijd tegen de zogenaamde armoedeval: als je geen werk hebt, word je ook door de gemeente zo vertroeteld dat je wel gek bent om te gaan werken als je er daardoor financieel op achteruit gaat.

Bij de echte taboes in onze gemeente (de hoogte van de OZB en betaald parkeren) durfde men het aan om bij de OZB aan te geven dat onze gemeente na Den Haag en Zoetermeer het laagste OZB-tarief heeft. Als we evenveel zouden rekenen als nummer 4 dan zou dat € 50 per woning zijn en € 1,5 miljoen euro opleveren. Bij invoeren betaald parkeren kwam men niet verder dan de opmerking dat dit minimaal € 100.000 moet opbrengen om de kosten dekken.

Het noemen van die € 100.000 parkeeropbrengsten noem ik luiheid. Laten we een klein rekenexperiment doen. Stel dat er in Leidschendam-Centrum, de Julianabaan en het Huygenskwartier betaald parkeren zou worden ingevoerd. Over de duim zijn daar zeker 3×200 parkeerplaatsen te vinden. 600 parkeerplaatsen dus. Laten we aannemen dat die per dag elk € 2,50 opbrengen. Dat is € 1.500 per dag en € 547.500 per jaar.

Wees overigens niet bang: de OZB verhogen en/of betaald parkeren invoeren is politieke zelfmoord in onze gemeente. Daar gaat niemand zich aan branden.

Voordat ik het verwijt krijg dat ik met bovenstaande ambtenaren in hun hemd zet: geenszins! Zoals we nu weten kunnen zij de werkdruk nauwelijks aan. Bovenal dragen zij niet de verantwoordelijkheid voor stukken die vanuit het college naar de gemeenteraad worden gestuurd.

Gelukkig reageerde de wethouder, die wel politiek verantwoordelijk is, via Twitter/X dat die bezuinigingsvoorstellen nu niet aan de orde zijn. Nee, nu niet. Maar het zwaard van Damocles hangt wel. Ach, Damocles dat is een halve verwijzing naar cultuur dus wat dat betekent, weet straks toch niemand meer.

In onze gemeente is men als de dood om structurele uitgaven te doen. Dat zijn uitgaven die jaarlijks terugkomen. Inhuren van personeel is dan bijvoorbeeld verstandiger dan personeel in vaste dienst te nemen. Daar zit wel ergens een kantelpunt. 17 miljoen euro aan inhuur is wel erg veel van het goede.

Het meest wrange als het om geld gaat, is dat de gemeente in 2023 € 11 miljoen heeft overgehouden en in 2024 ook weer een overschot verwacht. Een leuk incidenteel sportprojectje of een extra eenmalig douceurtje voor de minima of zo kan daar vast wel van af.

Voor de cultuursector heb ik de waarschuwing dat de schaar om het dunne draadje door te knippen, waarmee het zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt, een ereplek in het gemeentelijke maatregelenlaatje heeft.

In maart 2026 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

(Frank Rozenberg)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter