Nieuws
Opvangplannen B&W schieten tekort

Leidschendam-Voorburg moet al vanaf 1 februari 258 Oekraïners opvangen. Op 1 januari 2025 wordt dat aantal 318. De gemeente vangt echter 211 Oekraïners op en plannen voor meer opvang zijn er niet.

Dat blijkt uit het concept Regionaal opvangplan Haaglanden dat B&W samen met collega’s uit acht regiogemeenten heeft opgesteld. De gemeente gaat wel 80 alleenstaande minderjarige asielzoekers opvangen waaronder 26 die Rijswijk eigenlijk zou moeten huisvesten.

Asielzoekers vangt de gemeente, buiten Oekraïners helemaal niet op. Er zijn ook geen plannen dat te doen. Op grond van de zogenoemde Spreidingswet moet de gemeente 448 asielzoekers gaan opvangen. Daaronder 38 alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Per 1 juli moest de gemeente nog 118 statushouders (asielzoekers die mogen blijven) van een woning voorzien. Na 1 juli zijn er daar nog eens circa 100 bijgekomen.

De opvang voor de 80 alleenstaande minderjarige asielzoekers komt op Overgoo 5 Leidschendam. Een leegstaand kantoor wordt daarvoor geschikt gemaakt. Het wordt ‘rond de zomer’ opgeleverd. De jongeren kunnen er tot 31 december 2026 blijven. Op die datum moet ook de opvang van Oekraïners op Overgoo 16/17 sluiten.

Over de huisvesting van de statushouders melden B&W dat het beschikbare aantal sociale huurwoningen voor statushouders ‘niet meer toereikend’ is. ‘Momenteel wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een doorstroomlocatie te openen om op korte termijn een deel van de achterstand in te halen en tegelijkertijd te werken aan een duurzame oplossing door extra woningen toe te voegen. Daarnaast voert de gemeente gesprekken met de corporaties over woningdelen’.

Het concept Regionaal opvangplan moet na de zomer worden vervolmaakt om dan aan de Commissaris der Koning te worden overhandigd. Die moet het plan, samen met stukken uit andere delen van de provincie, bij de minister van Justitie inleveren. Dit op grond van de Spreidingswet die de minister de bevoegdheid geeft asielzoekers dwingend over gemeenten ter opvang te verdelen. Het nieuwe kabinet-Schoof wil de wet echter intrekken. De wet betreft alleen asielzoekers, niet Oekraïners en/of statushouders.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter