Nieuws
Bouwplannen passen niet

Twee aanvragen voor woningbouw in de Duivenvoordecorridor (Vlietvoorde) passen niet in het bestemmingsplan voor het gebied zoals dat in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dat heeft wethouder Bianca Bremer bekend gemaakt. Zij reageert daarmee op een brief van de Algemene vereniging voor Natuurbescherming (AVN) en daaraan gerelateerde vragen van D66.

De bouw in dit gebied is aan een maximum oppervlak gebonden. Gemeente en provincie hebben daar afspraken over gemaakt in een convenant. Bremer stelt dat de twee plannen nog wel binnen die ruimte passen. Volgens AVN is dat niet zo. Ook één van de indieners van een bouwplan kreeg te horen dat zijn bouwplan niet door kon gaan omdat er geen ruimte meer voor was.

Bremer: ‘Ter toelichting, Veursestraatweg achter 296: de verwerving door de gemeente van de voormalige tuinderswoning was ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Vlietvoorde in 2021 nog niet bekend. De raad is over de verwerving geïnformeerd in juli 2022. Twee woningen Veursestraatweg (naast 292D, red.): bij de verwerving van het tuincentrum Life&Garden in 2017 is overeengekomen dat de gemeente twee bouwkavels levert, binnen een ruim zoekgebied en met enkele voorwaarden. De gemeenteraad heeft hierover in augustus 2017 besloten. De exacte locatie van de twee bouwkavels is pas later, in overleg met koper, bepaald en was ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Vlietvoorde nog niet bekend. Bij de vaststelling van het Bestemmingsplan Vlietvoorde is aangegeven welke ruimte er qua bouwprogramma binnen de kaders van het bestuursconvenant Vlietvoorde nog resteert. Beide plannen passen hierbinnen’.

Op de vraag waarom beide plannen destijds niet bij het bestemmingsplan zijn behandeld stelt Bremer: ‘De behandeling van een aanvraag in de gemeenteraad is afhankelijk van het moment dat de aanvrager zijn aanvraag heeft ingediend. Er zijn twee verschillende aanvragers met elk hun eigen procedureverloop’.

Naar aanleiding van de vraag of er nog meer bouwplannen zijn die buiten het bestemmingsplan vallen laat Bremer weten: ‘De gemeente heeft zelf dergelijke initiatieven niet. De overige eigenaren in het gebied bepalen zelf of en wanneer zij een aanvraag doen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Bij de beoordeling van plannen betrekt de gemeente altijd het convenant Duivenvoordecorridor’.

De wethouder gaat niet in op vragen over de maximale bebouwing van het gebied in relatie tot het oppervlak aan kassen dat er ooit stond. Volgens AVN rekent de gemeente ruimer dan zou mogen. Bremer verwijst naar een zienswijze die AVN heeft ingediend en die volgens een vaste procedure wordt afgehandeld. ‘Een reflectie vooruitlopend op die procedure is niet passend’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter