Nieuws
Volgende stap in bouwplan Herenstraat Voorburg

B&W zijn voornemens een koopovereenkomst aan te gaan voor de verkoop van gronden gelegen aan de Herenstraat, Vlietstraat en Raadhuisstraat te Voorburg aan Waaijer projectontwikkeling b.v.. Dit blijkt uit een officiële bekendmaking van de gemeente. Waaijer wil ter plekke gaan slopen/bouwen. Het gebied ligt achter de gevels Herenstraat 40/42. Over de bebouwing heeft de gemeente al eerder met Waaijer een akkoord gesloten.

‘Naar het oordeel van de gemeente is Waaijer projectontwikkeling b.v. de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de overeenkomst over de Herenstraat 40/42 en de daaruit voortvloeiende verkoop van gronden met opstallen daarvan.

Het project Herentuyn is een integrale ontwikkeling van het voormalig gemeentekantoor van de gemeente Voorburg en enkele naastgelegen private gronden, allen gelegen binnen het centrum van Voorburg. Door de private gronden in de herontwikkeling te betrekken, bereikt de gemeente een kwalitatieve meerwaarde ten opzichte van een solitaire ontwikkeling van het eigen gemeentekantoor, met name doordat het naastgelegen filiaal van supermarkt Hoogvliet wordt gesloopt en er zo ruimte ontstaat voor een ondergrondse parkeergarage, een nieuwe supermarkt, bedrijfsruimte en woningbouw. Waaijer projectontwikkeling b.v. heeft een overeenkomst met de eigenaar van de betreffende private gronden en beschikt over voldoende financiële en economische draagkracht om de ontwikkeling uit te kunnen voeren.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de ontwikkelovereenkomst voor de locatie Herenstraat 40/42 en de daar daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef van deze publicatie genoemde gronden, namelijk Waaijer projectontwikkeling b.v.. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 24 juli 2024, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan am.versteeg@leidschendam-voorburg.nl onder vermelding van het kenmerk ‘Publicatie Herenstraat 40/42’.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het Didam-arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021’.

Het Didam-arrest houdt in dat een gemeente gronden niet onderhands mag verkopen aan één gegadigde doch openbaar moet aanbesteden, tenzij de gemeente op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria mag aannemen dat er slechts één serieuze gegadigde is.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter