Nieuws
Gemeenteraad kreeg geen informatie over bouwplan

De gemeenteraad is ten onrechte niet geïnformeerd over een aanvraag voor de bouw van vier woningen Veursestraatweg 296C. Dit omdat uit de aanvraag niet direct bleek dat het om de realisatie van vier woningen ging. Dat heeft wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad bericht.

Het bouwplan dat niet past in het bestemmingsplan. Het gaat dus over een buitenplanse activiteit, ook wel aangeduid als BOPA. In november 2023 nam de gemeenteraad een motie aan waarin van B&W gevraagd werd periodiek een lijst van BOPA-aanvragen bij de gemeenteraad neer te leggen. B&W lieten daarop weten BOPA-aanvragen binnen twee weken aan de raad kenbaar te maken.

‘De voorliggende aanvraag is niet binnen de afgesproken 2 weken na indiening van de formele aanvraag kenbaar gemaakt, omdat uit de omschrijving bij de aanvraag niet direct opgemaakt kon worden dat het om het oprichten van nieuwe woningen (dus een BOPA) ging. Bij de inhoudelijke behandeling van de zaak is dit naar voren gekomen en daarom wordt de raad hierbij alsnog geïnformeerd’, zo meldt Bremer nu.

Het betreft de Duivenvoordecorridor (Vlietvoorde); het gebied tussen N447 en Vliet ten oosten van de bebouwde kom Leidschendam. Over de maximale bebouwing zijn afspraken gemaakt tussen gemeente en provincie.

Waarom niet meteen is opgemerkt dat het om een woningbouwplan ging, maakt Bremer niet duidelijk. Het betreft bouwkavels die de gemeente in 2017 bij de verwerving van Life&Garden toezegde aan de eigenaar van dat bedrijf, Peter de Groot. Die berichtte gemeenteraadsleden onlangs dat hij niet mocht bouwen omdat er al een te groot gebied in de Duivenvoordecorridor werd bebouwd.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter