Nieuws
RijnlandRoute open

De RijnlandRoute, een verbinding tussen de A4 en A44 ten noordoosten van natuur- en recreatiegebied Vlietland, is open. Er is 7,5 jaar aan de wegverbinding gewerkt. Het project kostte zo’n 800 miljoen euro. De weg, formeel N434, is 4 kilometer lang, inclusief een tunnel van 2,25 kilometer onder de Vliet en Voorschoten door. De tunnel ligt op het diepste punt 28 meter onder de grond. Het was het grootste infrastructuurproject in Zuid-Holland tot nu toe. Per uur kan de weg 4600 auto’s per rijrichting aan. Verwacht wordt dat een deel van het verkeer dat nu de N14 dan wel de Utrechtsebaan/A12 neemt, straks de N434 pakt. Dat zou een verlichting van de verkeersdruk, luchtvervuiling en geluidhinder voor inwoners van Leidschendam-Voorburg betekenen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter