Nieuws
Bouwplan Rijnlandstraat Leidschendam

SDJ vastgoedontwikkeling heeft na jaren van plannen maken een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage met 96 plaatsen (42 openbaar) en 62 koopwoningen waarvan 54 appartementen en 8 maisonnettes Rijnlandstraat, hoek Oude Trambaan in Leidschendam. Er komt aan de Oude Trambaan ook een commerciële ruimte van 142 vierkante meter. De maximale bouwhoogte is 19 meter. Bij een aantal woningen zijn extra maatregelen nodig tegen geluidoverlast door passerend verkeer. De ondergrondse parkeergarage krijgt een ingang in de Rijnlandstraat vlak bij de Oude Trambaan; de uitgang is verderop in de Rijnlandstraat. Uit verkeersonderzoek is gebleken dat de extra autobewegingen van de bewoners en bezoekers de doorstroming op omliggende wegen niet nadelig beïnvloeden. De verkeerssituatie blijft ‘acceptabel’. Voor de bewoners komen er maximaal drie deelauto’s. Er is ook een fietsenstalling in het plan opgenomen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter