Nieuws
Gemeente moet betalen

Leidschendam-Voorburg moet meebetalen aan maatregelen die de gevolgen van het uitstel van werken aan de N14 (ongelijkvloerse kruisingen) verzachten. Dat heeft oud-minister Mark Harbers (infrastructuur) de Tweede Kamer bericht kort voor zijn vertrek als bewindsman.

De werken aan de N14 zijn eerder door Harbers voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege kosten, gebrek aan menskracht en problemen rond de neerslag van stikstof in de natuur door de werken.

Dat het uitstel negatieve effecten heeft op de doorstroming van verkeer erkent Harbers. Zijn ambtenaren overleggen met de provincie over maatregelen die zulks tegen gaan. Afstemming met Leidschendam-Voorburg is er alleen indien nodig.

In september zou er een plan kunnen liggen waarover dan nog voor het eind van het jaar besloten moet worden. Aan dat plan worden wel een aantal voorwaarden verbonden:

– geen nadelig effect op financiën, menskracht (van Rijkswaterstaat), stikstofproblematiek,

– geen extra financiële bijdrage van het rijk,

– als er geld uit het Mobiliteitsfonds nodig is gaat dat af van het budget voor de N14-werken,

– er mag geen geld voor gebruikt worden dat stamt uit andere deals van het rijk met de provincie,

– de regio levert zelf een financiële bijdrage,

– de veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid mogen niet nadelig beïnvloed worden,

– pas als financiering en stikstofprobleem zijn opgelost kan verder gedacht worden.

Over het uitstel van de werken aan de N14 op zich meldt Harbers dat het nieuwe kabinet prioriteiten moet gaan bepalen ten aanzien van alle 14 wegprojecten die zijn uitgesteld. Als criteria noemt hij daarbij: bereikbaarheid, verkeersveiligheid, de stevigheid van het project zelf, woningbouw. Ook speelt de Mobiliteitsvisie 2050 een rol. Maar uiteindelijk is het een ‘bestuurlijke en politieke keuze’, aldus Harbers.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter