Mening
Blog: Hypocriet

In februari sprak de gemeenteraad op verzoek van de oppositiepartijen over de opvang van asielzoekers in de gemeente. De net in werking getreden Spreidingswet vormde de aanleiding. Een wet die asielzoekers verdeelt over gemeenten: 448 voor Leidschendam-Voorburg. Wordt de opvang niet tijdig, dat wil zeggen voor juli 2025 geregeld, dan kan de minister van Justitie de gemeente tot opvang dwingen.

Om zulks te voorkomen wilde de oppositie dat B&W hun verantwoordelijkheid pakten en een plan voor de opvang gingen maken. Dat moest er voor de zomer liggen. Uiteindelijk ging alleen de VVD (de grootste coalitiepartij) niet mee in dit verzoek.

Begin juni vormde de opvang van asielzoekers opnieuw onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Nu omdat de landelijk te vormen coalitie PVV, VVD, NSC, BBB liet weten van de Spreidingswet af te willen.

De oppositiepartijen lieten nu weten dat B&W vast moeten houden aan hun plan en niet de oren moeten laten hangen naar de Haagse coalitie. En dus eerst maar eens niets doen en afwachten waar ‘Den Haag’ mee komt.

Dit maal keerden de drie coalitiepartijen VVD, GBLV en D66 zich tegen een nieuw debat. Men wilde wel wachten, ook al omdat verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer aangaf binnen de regio Haaglanden aan een plan te werken. Een plan dat er pas ná de zomer zou liggen. Dan was er hopelijk ook meer nieuws vanuit de regering.

Voor de goede orde, Leidschendam-Voorburg vangt nu 0 asielzoekers op. Er wordt wel gewerkt aan een opvang voor 80 minderjarige alleenstaande asielzoekers op Overgoo Leidschendam, maar die is, in weerwil van eerdere uitspraken, nog niet klaar.

Inmiddels ligt het concept-plan van de regio Haaglanden ter tafel. Daaruit blijkt dat de gemeente boven de opvang voor de 80 minderjarige asielzoekers niets doet.

Maar er blijkt nog meer. Met de andere gemeenten in de regio is er voor gekozen de opvang veel ruimer te nemen. Oekraïners en statushouders (asielzoekers die mogen blijven) zijn erbij gehaald.

Het opvangprobleem wordt zo kunstmatig vergroot waardoor de betrokken gemeenten enerzijds willen aangeven hoe veel ze al doen, en aan de andere kant betogen hoe verschrikkelijk moeilijk ze het al hebben. Dat laatste als argument tegen de opvang die via de Spreidingswet op hen af komt.

Oekraïners: Leidschendam-Voorburg vangt er 211 op terwijl dat er nu al 258 moesten zijn. Er per 1 januari 2025 318 worden.

Statushouders: Leidschendam-Voorburg moet er dit jaar nog meer dan 200 van een woning voorzien.

Formeel wordt het concept-plan na de zomer nog aangevuld met opvangmogelijkheden die de betrokken gemeenten nog zien. Tegelijk wil men echter richtlijnen van de regering en is men van plan ‘voorbehouden’ te maken.

Als de betrokkenen nu al geen extra opvangkansen zien, zouden ze die na de vakantiemaanden voor ambtenaren en leden van B&W dan wel zien? Lijkt een utopie. Het nieuwe kabinet gaat in de zomer een globaal regeerakkoord uitwerken. Maar ook dat zal weinig soelaas bieden aangezien is aangegeven dat de Spreidingswet alleen na een parlementaire procedure zal kunnen verdwijnen.

Wie dacht dat de oppositiepartijen met de cijfers in de hand opnieuw op de barricaden zouden springen kwam bedrogen uit. Doodse stilte. ‘We hopen dat de besluiten van na de zomer meer duidelijkheid gaan geven over concrete plekken in onze gemeente en/of de regio’, aldus een betrokkene.

Hoop doet leven, maar wie eerder dit jaar tot twee maal toe zo hoog van de toren blies over ‘verantwoordelijkheid nemen’ moet ook eens naar zichzelf kijken. Nu komt het hele optreden als hypocriet over. En dat geldt niet alleen voor de oppositie in deze, het betreft ook de coalitiepartijen en B&W. Volzinnen over de noodzaak van opvang, maar feitelijk niets doen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter