Nieuws
Aandacht voor popcultuur Zuid-Holland

Het in kaart brengen van de popmuziek in Zuid-Holland; het op basis daarvan een online muzikale ‘canon’ samenstellen; een podcast met muziek uit de jaren 60, 70 en 80 maken. Op deze manier zou de popcultuur van Zuid-Holland als ‘erfgoed’ te leven kunnen worden gebracht.

Dat heeft gedeputeerde Meindert Stolk Provinciale Staten bericht. In november vorig jaar vroegen de Staten aandacht te besteden de popcultuur in de provincie. Uitvoering van de drie ideeën kost ongeveer 100.000 euro. Stolk zegt dat dat geld echter nu niet voorhanden is. Hij stelt Provinciale Staten voor samen naar een financiering te gaan zoeken.

‘Muziek verbindt generaties en vormt voor veel mensen een rode draad in hun leven Het draagt op persoonlijk niveau bij aan het uitdrukken van waarden en emoties en geeft op collectief niveau vorm aan de identiteit van generaties en (lokale) gemeenschappen. ‘Popmuziek herinneringen’ zijn vaak verbonden met trots op de lokale omgeving en de muzikale iconen die deze heeft voortgebracht’, zo citeert Stolk Arno van der Hoeven uit diens proefschrift Popular Music Memories, Places and Practices of Popular Music Heritage, Memory and Cultural Identity.

De gedeputeerde sprak met de Popunie, het Erfgoedhuis, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag en museum RockArt. ‘In de gesprekken kwam het belang naar voren om de geschiedenis van de popmuziek Zuid-Holland in kaart te brengen en de betekenis daarvan voor de Zuid-Hollandse samenleving. Deze geschiedenis onder de aandacht te brengen bij met name jongeren om zo jongeren te inspireren zelf muziek te maken. De gesprekken hebben geleid tot onderstaande ideeën’:

= In kaart brengen van het erfgoed van de popmuziek in Zuid-Holland (1960-heden). Daarin kunnen de volgende vragen beantwoord worden: Welke popmuziek werd in Zuid-Holland gemaakt in dit tijdvak en op welke locaties vonden concerten plaats en werd gerepeteerd? Welke popmuziek heeft een bijdrage geleverd aan de identiteit van gemeenschappen in dorpen, steden en regio’s? Is die muziek nog te beluisteren en zijn er beelden van? Naast iconen als Golden Earring, Shocking Blue kan ook op zoek gegaan worden naar muziek en verhalen die minder bekend zijn maar wel hun betekenis hebben gehad voor de identiteit van Zuid-Hollandse gemeenschappen. Het onderzoek is een eerste aanzet en dient daarmee als vertrekpunt voor de ontwikkeling van volgende ideeën. De kosten voor deze fase zijn berekend op circa 30.000 euro,

= Online muzikale canon De resultaten van bovenstaand onderzoek kunnen gepubliceerd worden in de vorm van een muzikale Canon van Zuid-Holland met 20-30 vensters. Waar mogelijk is het daarbij mogelijk om de muziek in kwestie te beluisteren. De kosten voor het ontwikkelen en publiceren van de muzikale Canon zijn 8000 euro,

= Podcast Muziek uit de jaren ‘60/’70/’80 is populair bij jongeren van nu. Om jongeren verder te inspireren met de muziek en verhalen van eerdere generaties kan een podcast ontwikkeld worden waarin de verhalen en de muziek die tijdens het in kaart brengen naar boven zijn gekomen worden uitgelicht. Deze verhalen zijn te combineren met het interviewen van jongeren over de betekenis die muziek van toen voor hen heeft en/of een brug te slaan naar nieuwe jonge (potentiële) muzikanten. De kosten voor het ontwikkelen van een podcast zijn geraamd op 60.000 euro.

Andere ideeën die naar voren kwamen zijn: het maken van een boek over de geschiedenis van de popcultuur in Zuid-Holland, een tentoonstelling of documentaire en het organiseren van een concert.

De gedeputeerde heeft ook gesproken met de directie van het museum RockArt (Hoek van Holland). Daarbij ging het over de te krappe huisvesting van het museum en de depots. De provincie kan dat echter niet oplossen. Stolk heeft een en ander aangekaart bij de gemeenten Rotterdam en Den Haag.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter