Nieuws
Veel te weinig betaalbare woningen

In de provincie Zuid-Holland worden veel te weinig betaalbare woningen gebouwd. Op basis van de behoefte zou 72 procent van de woningen in die categorie moeten vallen. Met de huidige bouwplannen is dat 55 procent. Een verschil van 17 procent. In de regio Haaglanden, inclusief Leidschendam-Voorburg, is dat 12 procent.

Dat heeft gedeputeerde Anne Koning bekend gemaakt. Onder betaalbare woningen vallen sociale huurwoningen (tot 880 euro huur), middenhuur (880 tot 1123 euro huur), goedkope koop (tot 280.000 euro), betaalbare koop (tot 390.000 euro). De gedeputeerde spreekt over ‘een forse mismatch’.

Steeds meer Zuid-Hollanders worden ouder. Het aandeel 65+´ers neemt de komende twintig jaar toe van 28% naar 34%. Ongeveer de helft van alle huishoudens in Zuid-Holland komt qua inkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Ruim 40% van de huishoudens bestaat dan uit één persoon.

De gemiddelde wachttijd (inschrijfduur) voor sociale huurwoningen in Zuid-Holland varieert van 1,6 jaar tot 8,6 jaar. In de regio Haaglanden is dat zes jaar. De wachttijden lopen op. Op een geadverteerde sociale huurwoning reageren afhankelijk van de regio tussen de 98 en 383 woningzoekenden. In de regio Haaglanden 332. Het aantal reacties stijgt.

Bijna 70 procent van de gemeenten in Zuid-Holland slaagt er niet in minimaal 30 procent van de woningen in de sociale sector te laten vallen. In Leidschendam-Voorburg is dat 23 procent. De gemeente eist bij nieuwbouw echter 30 procent sociale sector. De ontwikkelaar kan dat echter afkopen.

Over de mismatch zegt Koning: ‘De mismatch ontstaat voor een belangrijk deel doordat er bijna geen goedkope koopwoningen en weinig betaalbare koopwoningen zijn geprogrammeerd. Hierbij is er sprake van een substitutie effect: als er geen goedkope (of betaalbare) koop beschikbaar is, kan een woningzoekende naar middenhuur of sociale huur uitwijken mits zijn inkomen passend is’.

‘We zien dat het niet meer interessant en/of haalbaar lijkt voor marktpartijen om met de huidige grondkosten en bouwkosten in het goedkope, maar ook betaalbare koopsegment woningen te realiseren. Deze ontwikkeling is ook te zien in wat er aan bestaande en nieuwbouwwoningen te koop wordt aangeboden’.

‘We concluderen dat de druk op betaalbare woningvoorraad groot is. In de geplande woningbouwplannen moet het deel betaalbare woningen daarom fors vergroot worden. Daarnaast moeten we werken aan een meer evenwichtige verdeling van de sociale huurvoorraad over de gemeenten’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter