Nieuws
Wooninvest wil Voorburgse woningen verkopen

Woningcorporatie Wooninvest wil woningen in het Emmastraatcomplex Voorburg die leeg staan of leeg komen, verkopen. Het gaat om monumentale sociale woningen (96) die de corporatie in eerste instantie wilden slopen en herbouwen doch op last van de gemeente moet renoveren middels groot onderhoud. De verkoop start begin 2025.

‘Het groot onderhoud van het monumentale Emmstraatcomplex kost veel geld. Als woningcorporatie moeten wij deze kosten altijd afwegen tegen de onderhoudsverplichtingen van onze totale woningvoorraad. Daarom hebben wij besloten om de woningen die nu al leegstaan en die wij niet nodig hebben als wisselwoning tijdens de werkzaamheden te verkopen’, zo meldt de corporatie.

Voor de bewoners werd het volgende daaraan toegevoegd: ‘Als vaste huurder kunt u gewoon in uw woning blijven wonen Wij verkopen uw woning pas nadat u zelf het huurcontract beëindigt en gaat verhuizen. Hiertoe verplichten wij niemand. De verkoop van de leegstaande woningen heeft verder geen gevolgen voor u. U krijgt in de toekomst alleen huiseigenaren als buren, in plaats van huurders. Wij onderzoeken ook de mogelijkheid voor onze vaste huurders om, als zij interesse hebben, de eigen woning van ons te kopen. De definitieve uitwerking hiervan volgt wanneer we alle werkzaamheden inzichtelijk hebben’.

Wooninvest zegt bij de gemeente binnenkort een vergunning te vragen voor het groot onderhoud. ‘In de leegstaande woningen voeren wij ook werkzaamheden uit. We willen garanderen dat u veilig in uw woning kunt blijven wonen. Daarom vervangen we ook de vloeren van de woningen die worden verkocht. Dit is noodzakelijk omdat anders de aanwezige zwam ook de vloeren van de eerste verdiepingen kan aantasten. Ook nemen we maatregelen om de overslag van brand tegen te gaan. Zo zijn er nog meer werkzaamheden nodig om ervoor te zorgen dat u veilig in uw woning kunt blijven wonen met het daarbij behorende woongenot. Pas nadat al deze werkzaamheden zijn uitgevoerd komen de leegstaande woningen stapsgewijs in de verkoop. Wij verwachten de verkoop in het voorjaar van 2025 te starten’.

Uit de onderzoeken in de lege woningen is gebleken dat de vloeren in slechte staat zijn. De vloeren zijn aangetast door bruinrot, zwam, houtworm, of een combinatie hiervan. Om deze problemen op te lossen moeten de vloeren op de begane grond vervangen worden. Bewoners moeten daarvoor de woning uit. Wooninvest biedt daarvoor een logeerwoning in de wijk aan. Hoe lang men daarin moet blijven is onbekend. Wooninvest biedt bewoners hulp aan met het verplaatsen en opslaan van spullen die plaats moeten maken voor de renovatie.

Inmiddels zijn ook de elektrische installaties in de woningen gekeurd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter