Nieuws
Zes projecten burgerparticipatie

De gemeente start met zes projecten burgerparticipatie. Het betreft zogenoemde ‘experimenten’ op basis van een eind 2023 in werking getreden Participatie verordening. Eind 2026, begin 2027 worden de projecten geëvalueerd. Dan moet blijken of de gekozen vormen van burgerparticipatie zin hebben.

In de Participatie verordening staan vier vormen van burgerparticipatie:

– raadplegen: de gemeente verzamelt ideeën van burgers en beslist zelf,

– adviseren: burger mogen advies geven doch de gemeente beslist zelf,

– co-productie: burgers en gemeente werken samen,

– meebeslissen: de gemeente helpt burgers zelf te beslissen.

De zes projecten zijn:

– Voorburg-Noord noord: herinrichting van de openbare ruimte. Het betreft adviseren,

– Leidschendam-Noord: inwoners organiseren zelf activiteiten in de Tuinkamer (ontmoetingsruimte sporthal De Fluit). Het betreft meebeslissen,

– Scans wijkveiligheid: worden in vier wijken uitgevoerd waarbij ook maatregelen worden bedacht. Het betreft co-productie,

– Initiatieven uit de samenleving: inwoners gaan zelf een plan uitvoeren in plaats van de gemeente (uitdaagrecht). Het betreft meebeslissen. Bij plannen voor de openbare ruimte betreft het adviseren,

– Jongerenparticipatie: op grond van twee projectdagen in het voortgezet onderwijs waarbij jongeren maatschappelijke vraagstukken oplossen komt er een jongerenforum, samengesteld uit een representatieve groep jongeren. Het betreft adviseren,

– Mall parkeerregulering: met 5000 bewoners worden maatregelen die de parkeeroverlast in de omgeving terug moeten dringen zo echt mogelijk nagebootst waarbij de gevolgen van zo’n besluit blijken (participatieve waarde evaluatie). Het betreft raadplegen.

Voor het geheel van de zes participatieprojecten wordt in 2025 en 2026 telkens 70.000 euro extra vrijgemaakt, bovenop het budget voor burgerparticipatie (40.000 euro per jaar).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter