• Mening
  Energietransitie: Op naar Andere Tijden!

  Mooie woorden genoeg. In onze eigen begroting 2020, in de Regionale Energiestrategie, in de babinetsplannen: we gaan de omslag maken naar een duurzame samenleving, ‘een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is’. In 2030 moet 70% van alle elektriciteit duurzaam zijn. En moet de CO2 uitstoot met 49% verminderd zijn (ten opzichte van 1990). In […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  U zegt het maar: Kerstverlichting 

  Vorig jaar vroeg ik me dit al af, maar het is mij nog steeds niet bekend wat een kerstverlichting te maken heeft met het logo van het Huygenskwartier. Of hebben de Wijzen uit het Oosten dit wellicht besloten? Moet het Huygenskwartier zo gepromoot worden, dat dit zelfs in de kerstverlichting tot uitdrukking komt. Vier jaar […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  U zegt het maar: Gemeenteraad verzuimt zorgplicht

  De vorige gemeenteraad heeft unaniem het plan goedgekeurd MAXIMAAL 325 woningen te bouwen op het Schakenboschpark. Had de huidige gemeenteraad – met alle respect en inachtneming van de recente uitspraak van de Raad van State ter zake van de stikstofuitstoot alsmede mogelijk de problematiek rond PFAS – niet zorgvuldig moeten kijken naar de soort en […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  U zegt het maar: Zonnepaneel tax

  Heeft u zonnepanelen op het dak van uw woning? Gefeliciteerd. U bent heel goed bezig. Een mooie opstap in de door de regering voor ogen staande energietransitie. Ook de gemeente Leidschendam-Voorburg omarmt het halen van klimaatdoelstellingen en geeft subsidies op een aantal energie besparende maatregelen. De gemeente L-V is vooral ook heel blij met uw […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  U zegt het maar: Liever geen Regenboogpad

  De gemeenteraad in Leidschendam-Voorburg heeft het voornemen om een zebrapad in de vorm van een zogenoemd regenboogzebrapad te realiseren in het Damcentrum. Het moet de verbondenheid met de LHBTQI+ gemeenschap zichtbaar maken. Nu is er geen bezwaar tegen om uit te dragen dat men een gelijke positie nastreeft voor alle inwoners. Het is voor mij […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  U zegt het maar: ‘Jij mag het zeggen’

  Jij mag het zeggen! Want samen maken wij onze provincie elke dag beter. Daarom nodigen wij iedereen van harte uit om met ons in gesprek te gaan over onze gezamenlijke ambities voor Zuid-Holland. Op 5 en 12 november bijvoorbeeld, tijdens ‘Zuid-Holland Ontmoet!’ Op 4 september zijn als wij als nieuw college geïnstalleerd. De hoofdlijnen van onze […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  Column: Onvoldoende

  De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg krijgt een dikke onvoldoende. ‘Van de inwoners hoor ik u denken. Mij is niets gevraagd’. Nee, de gemeenteraad krijgt een onvoldoende van de gemeenteraad zelf. Ook is de raad niet te spreken over de informatie vanuit de griffie, de informatie vanuit het College van B&W en de kwaliteit van de aangeleverde […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  Minks wekelijkse column: Hij die niet bestaat

  In een god geloof ik niet, (zondags)school en kerkkamp ten spijt. Stempeltjes en glitter plakplaatjes met Bijbelse taferelen in mijn zondagsschoolschriftje blijken achteraf paarlen voor de zwijnen. Als klein Schilderswijkertje zat ik, voor het slapen gaan, handjes gevouwen, oogjes dicht, op de knietjes een gebedje te zingen, op school geleerd. Den Jongen Neel vond dit […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  Mag het wat stiller?!

  (Oud-wethouder Floor Kist schrijft columns over ‘smart cities’. Het gebruik van technologie, internet en data om maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen. Of het nu gaat om zorg, onderwijs, verkeer, wonen, luchtkwaliteit er komen steeds meer technologische aanpakken op ons af. In deze columns wil hij u graag meenemen in de mogelijkheden, wenselijkheden en onwenselijkheden van […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  Blog: Hel

  Haar verhaal zat vol emotie. Vol opgekropte woede. Machteloosheid ook. Het was een indrukwekkende getuigenis over de wijze waarop de dienstverlening zijdens de gemeente als het gaat om zorg, in de praktijk functioneert. Annemiek van Veen hield de aanwezige gemeenteraadsleden, wethouder Nadine Stemerdink en burgemeester Klaas Tigelaar maandagavond een spiegel voor. En het beeld was […]

  Lees volledige artikel