• Blog: Poppenkast

  Ambtenaren die een politiek besluit negeren; net doen alsof het niet bestaat. Het is ongekend fenomeen aangezien diezelfde ambtenaren handelen in opdracht van, in dit geval, de wethouder. Waar ik het over heb? De ‘voorstelling’ die de gemeente woensdagavond organiseerde inzake de bouwplannen voor de Rijnlandlaan in Voorburg. Omwonenden werden geïnformeerd over een drietal varianten […]

  Lees volledige artikel
 • Fractieleider GBLV doet stap terug

  Walter Rosbenders, fractievoorzitter van GBLV in de gemeenteraad, doet een stap terug. Dat blijkt uit de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 die de partij heeft opgesteld. Rosbenders staat daar op een veertiende plek. GBLV heeft nu acht raadsleden. De lijst wordt aangevoerd door gemeenteraadslid Hans Peter Klazenga. Hij wordt gevolgd door: 2. Bianca […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Gemeente verdedigt bomenkap

  Het kappen van 203 bomen in de gemeente is noodzakelijk. In De Heuvel/Amstelwijk gaat het om 157 dode, zieke en gevaarlijke bomen. Langs de Mgr. van Steelaan moeten 46 bomen weg omdat dit in slechte staat zijn. Bovendien komt daar een nieuw riool en worden de fietspaden geasfalteerd.  Dat hebben B&W gemeenteraadslid Louise Kortman (VVD) […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Kennisbericht geluid windturbines

  Acht tot negen procent van de omwonenden van een windturbine ondervinden ernstige hinder. Dat percentage kan echter per situatie verschillen. Dat staat in het Kennisbericht geluid windturbines uit 2015. Destijds zond minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en milieu) het aan de Tweede Kamer. Dat het percentage kan verschillen komt door andere geluiden uit de omgeving, […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  ‘Werkafspraak’ gemeente en Unibail-Rodamco

  Wethouder Nadine Stemerdink en Unibail-Rodamco, eigenaar van Leidsenhage, sluiten nog dit jaar een convenant over stageplaatsen voor scholieren uit de gemeente in het winkelcentrum dat straks Mall of the Netherlands wordt. Ook zal Unibail Rodamco mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die nu via DSW geholpen worden weer aan werk te komen, een mogelijkheid […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  ‘Snelwegpanorama’ voor Vlietland; geen scherm

  Het is altijd de bedoeling geweest dat natuurliefhebbers en recreanten vanuit Vlietland zicht hebben op de A4 en het landschap daar achter. Dit blijkt uit een nota die de provincie Zuid-Holland aan de gemeenteraad heeft gezonden. Aanleiding vormden vragen over groencompensatie voor grootschalige bomenkap in Vlietland. De provincie verwijst onder meer naar het Gebiedsprofiel Duin, […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Zorgen over behandeling bezwaarschriften blijven

  De gemeenteraad is er nog steeds niet uit hoe bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeente behandeld moeten worden. Er lijkt een meerderheid tegen het idee om een ambtenaar met de bezwaarmaker te laten bellen en de keuze voor te leggen of het bezwaar ambtelijk afgedaan kan worden, dan wel naar een onafhankelijke commissie moet ter […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Geen regels laagfrequent geluid windmolens

  Er bestaan in Nederland geen normen voor laagfrequent geluid van windmolens. Volgens de rijksoverheid zijn de regels uit de Wet geluidhinder voldoende om op te treden. Dat heeft het lid van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, mevrouw Adri Bom-Lemstra, provinciale staten laten weten. Er zijn ook geen wettelijke afstandsnormen voor een windmolen tot bestaande bebouwing als […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Zware verdeeldheid over nieuwe opzet Avalex

  Binnen de gemeenteraad is vooralsnog geen meerderheid voor een nieuwe opzet van het afvalbedrijf Avalex waarvan de gemeente mede eigenaar is. Alleen D66 en GroenLinks kunnen instemmen met een snelle omvorming van de onderneming in een veel zelfstandiger bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Eind 2018 zou dan bekeken moeten worden hoe het verder moet met Avalex in de […]

  Lees volledige artikel
 • Grens bebouwde kom verandert niet

  De grens van de bebouwde kom wordt niet verlegd tot de gemeentegrens om zo de natuur in Vlietland en de Leidschendammerhout beter te beschermen. Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad over een eerder door diezelfde raad aangenomen motie waarin juist wél voor het verschuiven van de grens van de bebouwde kom […]

  Lees volledige artikel
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter