• Nieuws
  Hogere lasten burgers acceptabel

  De coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP accepteren een forse lastenverhoging voor de burgers. Ook de oppositie maakt er geen punt van. De afvalstoffenheffing gaat met ingang van 1 januari fors omhoog. Een éénpersoonshuishouden gaat per jaar 17,16 euro meer betalen, een meerpersoonshuishouden 18,48 euro. Dat betekent een gemiddeld stijging van zes procent. De onroerendzaak […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Einde aan stedenbanden

  De gemeente stopt per 1 januari met de stedenbanden die het heeft met Hranice (Tsjechië), Konstancin Jeziorna (Polen) en Temecula (VS). Ze zijn achterhaald, aldus B&W in een brief aan de gemeenteraad. Sinds 2015 geeft de gemeente er al geen subsidie meer voor noch ambtelijke ondersteuning. Een financiële bijdrage aan de jaarlijkse komst van een […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Wethouder: ‘Er is geen geld’

  ,,Er is geen geld.’’ Met deze woorden schetste wethouder Jan-Willem Rouwendal (financiën) de financiële positie van de gemeente tijdens een gemeenteraadsdebat over de begrotingen 2018 en 2019-2022. Over de genoemde periode komt de gemeente 17 miljoen euro te kort, zo gaf hij aan. Dat gat wordt gedicht door een greep in de financiële reserves en […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Harde kritiek oppositie op beleid coalitie

  De oppositie hekelt het financiële beleid van de coalitie bestaande uit VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP en de beleidskeuzes die men maakt. Dat bleek tijdens een debat over de begrotingen 2018 en 2019-2022 in de gemeenteraad. Het debat werd niet afgemaakt maar krijgt op 13 november een vervolg. GBLV-fractieleider, en oud-wethouder financiën, Frank Rozenberg  stelde […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Plannen Leidschendamse haven gepresenteerd

  De Leidschendamse haven zal in het voorjaar van 2020 worden uitgediept en vergroot. De haven krijgt een directe verbinding met de waterweg langs de Plaspoelkade evenals twee zijtakken aan weerszijden van de huidige bouwweg tussen de Dr. Huijserstraat en de Plaspoelkade. In februari 2021 moet het geheel klaar zijn. Dat hebben de ontwikkelaars, Schouten en […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Rechter veroordeelt gemeente inzake bomenkap

  De gemeente had een bezwaar tegen de kap van 30 bomen aan de Marcellus Emantslaan in Voorburg niet als niet-ontvankelijk mogen bestempelen. De gemeente heeft onredelijk gehandeld door dat wel te doen. Deze uitspraak heeft de Haagse rechtbank gedaan in een door de bezwaarmaker aanhangig gemaakte zaak tegen de handelwijze van de gemeente. De uitspraak […]

  Lees volledige artikel
 • Gemeente kocht vervuilende dieselauto’s

  De gemeente heeft twee dieselauto’s gekocht ter vervanging van chassis/cabinevoertuigen bij de dienst Stadsbeheer. Volgens wethouder Nadine Stemerdink was de aankoop van dieselwagens nodig vanwege de trekkracht in relatie tot het gewicht van aanhangers. Dieselauto’s gelden al geruime tijd tot de meest vervuilende voertuigen. Regeringen hebben daarom de belastingvoordelen voor dit soort auto’s afgebouwd of […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Platform Lokale Democratie opgezet

  Een aantal inwoners van Leidschendam-Voorburg hebben het Platform Lokale Democratie Leidschendam – Voorburg opgericht. Met het platform willen zij meewerken aan een visie op lokale democratie, lokale democratie in Leidschendam-Voorburg bevorderen en een bijdrage leveren aan een positieve betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente. De oprichters van het platform spelen in op de toenemende belangstelling […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Brugwachtershuisje krijgt opknapbeurt

  Het brugwachtershuisje bij de Wijkerbrug in Voorburg krijgt een opknapbeurt. De karakteristieke witte pleisterlaag gaat van het gebouw af. Het enkelvoudige glas wordt vervangen door monumentaal dubbel glas. Daarnaast wordt het hele gebouw geïsoleerd, inclusief de kap. Het pand werd jaren geleden door de gemeente verkocht. De nieuwe eigenaar wil er een bed and breakfast […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Tekorten jeugdhulp blijven oplopen

  De gemeente komt dit jaar volgens een raming gemaakt in augustus 5,8 miljoen euro te kort op de jeugdhulp. Dat bedrag zal over heel 2018 zeer waarschijnlijk nog hoger uitvallen. In 2017 was het tekort nog 5 miljoen euro. Dat heeft wethouder Juliette Bouw de gemeenteraad laten weten. De tekorten ontstaan door een grotere vraag […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Reserves gemeente raken snel op

  De financiële reserves van de gemeente zullen tussen eind 2018 en eind 2022 met zeventien miljoen euro dalen tot 34 miljoen euro. Het gaat daarbij om de algemene reserve die vrij besteed kan worden, en een ‘bufferreserve’ van tien miljoen euro. De gemeente heeft daarnaast nog een zogenoemde ‘bestemmingsreserve’; geld dat voor bepaalde doelen opzij […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Gehannes met cijfers woningbouw

  Er heerst grote onduidelijkheid over het aantal woningen dat er in de gemeente wordt gebouwd. Dat geldt ook voor de sociale woningbouw. In die sector vinden dubbeltellingen plaats. In de meerjarenbegroting 2019-2022 meldden B&W dat er in de periode 2019 – 2022 honderd woningen in de gemeente bij kwamen. Dat aantal werd later na vragen […]

  Lees volledige artikel