• Nieuws
  Zorgen over behandeling bezwaarschriften blijven

  De gemeenteraad is er nog steeds niet uit hoe bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeente behandeld moeten worden. Er lijkt een meerderheid tegen het idee om een ambtenaar met de bezwaarmaker te laten bellen en de keuze voor te leggen of het bezwaar ambtelijk afgedaan kan worden, dan wel naar een onafhankelijke commissie moet ter […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Geen regels laagfrequent geluid windmolens

  Er bestaan in Nederland geen normen voor laagfrequent geluid van windmolens. Volgens de rijksoverheid zijn de regels uit de Wet geluidhinder voldoende om op te treden. Dat heeft het lid van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, mevrouw Adri Bom-Lemstra, provinciale staten laten weten. Er zijn ook geen wettelijke afstandsnormen voor een windmolen tot bestaande bebouwing als […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Zware verdeeldheid over nieuwe opzet Avalex

  Binnen de gemeenteraad is vooralsnog geen meerderheid voor een nieuwe opzet van het afvalbedrijf Avalex waarvan de gemeente mede eigenaar is. Alleen D66 en GroenLinks kunnen instemmen met een snelle omvorming van de onderneming in een veel zelfstandiger bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Eind 2018 zou dan bekeken moeten worden hoe het verder moet met Avalex in de […]

  Lees volledige artikel
 • Grens bebouwde kom verandert niet

  De grens van de bebouwde kom wordt niet verlegd tot de gemeentegrens om zo de natuur in Vlietland en de Leidschendammerhout beter te beschermen. Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad over een eerder door diezelfde raad aangenomen motie waarin juist wél voor het verschuiven van de grens van de bebouwde kom […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Iets meer woningbouw Stompwijk

  De woningbouw in Stompwijk wordt de komende vijf jaar iets opgevoerd: van 26 tot 36 woningen naar 45 tot 50. Bovendien zullen er meer goedkope woningen moeten komen ten behoeve van ouderen die in Stompwijk willen blijven wonen, en jongeren die er een woning zoeken. Nu is 30 procent van de te bouwen woningen goedkoop, […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Ingewikkelde kruising N447

  Als het aan de gemeente ligt komt er een ovaal verkeersplein in de Veursestraatweg (N447) ter hoogte van het huidige Life&Garden en de Gamma. Het verkeersplein is nodig voor de aansluiting van een aan te leggen weg naar de nieuwbouw in de Duivenvoordecorridor (DVC) tussen de N447 en de Vliet. Het plan voorziet in de […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Toekomst Avalex al beslist

  De toekomst van afvalbedrijf Avalex is een uitgemaakte zaak. De betrokken zes gemeenten gaan de taken van de onderneming niet uitbesteden aan derden, en ze gaan het ook niet zelf doen. Ze hebben ervoor gekozen bestuurlijk samen te blijven werken waarbij Avalex verzelfstandigd wordt via een BVO (bedrijfsvoeringsorganisatie). Dat blijkt uit stukken die Vlietnieuws.nl heeft […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Waaijer tekent nu wel

  Rob Waaijer, eigenaar van Waaijer project realisatie, heeft een intentieovereenkomst met de gemeente getekend inzake de ontwikkeling van het gebied achter Herenstraat 42-46 in Voorburg. Drie weken geleden maakte verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer bekend dat B&W een intentieovereenkomst hadden opgesteld. Waaijer wil in het gebied, dat tot aan de Raadhuisstraat loopt, een ondergrondse parkeergarage met […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  N14 ontbreekt weer

  De N14, de verbinding tussen de A4 via Leidschendam-Voorburg, naar de A44 in Wassenaar, komt niet voor op de lijst van projecten waarover de provincie Zuid-Holland afspraken wil maken met minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer en Waterstaat). De gedeputeerden Floor Vermeulen en Adri Bom-Lemstra spreken de bewindsvrouwe begin december over het Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Provincie twijfelt over extra huizenbouw DVC

  De provincie Zuid-Holland heeft twijfels over het voornemen van de gemeente om in de Duivenvoordecorridor (DVC) tien tot vijftien woningen meer te laten bouwen dan men eerder van plan was. Dit om de kosten voor de aankoop van Life&Garden te compenseren. In 2008 sloten rijk, provincie en gemeente een bestuursconvenant over DVC. De daarin vastgelegde […]

  Lees volledige artikel
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter