Nieuws
Wethouders omarmen bedrijfsplan Westvlietweg

De wethouders Saskia Bruines (Den Haag) en Astrid van Eekelen (Leidschendam-Voorburg) zijn enthousiast over plannen om het bedrijfsterrein Westvlietweg fors uit te breiden, beter te ontsluiten en mogelijk van een haven te voorzien.

Dat bleek bij een presentatie van de plannen waarvan Vlietnieuws de inhoud gisteren reeds bracht ( https://vlietnieuws.nl/2020/07/16/grootse-plannen-bedrijfsterrein-westvlietweg/ ). Het bedrijfsterrein ligt aan de oostkant van de Vliet tussen deze waterweg, de A12, de A4 en Park Leeuwenberg. Formeel gaat het om Haags grondgebied dat ook bekend staat als Vlietzoom, Vlietzone of Vlietrand.

Wethouder Bruines (ex-wethouder Leidschendam-Voorburg) noemde de plannen ‘heel aantrekkelijk’ en ‘heel goed passend op deze plek’. Ze sprak haar waardering en steun uit voor de plannenmakers. Bruines onthulde dat haar collega Astrid van Eekelen haar enthousiast had gebeld over de plannen met de mededeling dat ook zij het ‘een heel mooi plan’ vond.

De Haagse wethouder betoogde dat de plannen op een goed moment komen nu de provincie Zuid-Holland beziet wat zij met het gebied wil. Lange tijd lag er volgens Bruines een ‘taboe’ op het gebied: er mocht niets gebeuren.

Bruines gaf aan samen met de provincie en Leidschendam-Voorburg de plannen verder te willen brengen. Den Haag wil ze opnemen in een ‘gebiedspaspoort’ voor de oostkant van de Vliet. ‘We kunnen hier prima op voortborduren’, aldus de Haagse bestuurder.

Het bedrijfsterrein Westvliet is één van de laatste waar Den Haag nog iets mee kan qua uitbreiding en uitplaatsen van bedrijven die elders weg moeten, stelde Bruines. ‘Dit is echt een heel mooi initiatief waarmee we snel de volgende stappen moeten zetten’.

Vanuit de initiatiefnemers Bedrijven Investeringen Zone (BIZ) Westvlietweg en Bedrijven Belang Westvlietweg (BBW) werd gesteld dat de plannen ook kunnen worden uitgevoerd als een geplande haven – in een te graven zijtak van de Vliet – er niet komt.

Aan de Westvlietweg willen de plannenmakers weinig veranderen Het grotere bedrijfsterrein moet ontsloten worden via de Spoorlaan die nu langs de spoorweg Den Haag – Utrecht loopt.

De uitbreiding van het bedrijfsterrein richting A4 kan omdat het daarbij gaat om gemeentegrond waarop alleen een beheersvoorziening ligt. Met het verdwijnen van golfclub Park Leeuwenberg wordt vooralsnog geen rekening gehouden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter