Nieuws
Varianten vervoer Binckhorst afgewezen

Een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) van Den Haag CS via de Binckhorst naar Rijswijk en Delft via de Rotterdamsebaan of de Neherkade is begin 2021 bekeken en als ‘niet kansrijk’ afgevallen. Dat heeft het Projectteam Binckhorst Bereikbaar laten weten.

Begin deze maand hebben de gemeenteraad en B&W van Rijswijk besloten dat beide opties onderzocht moeten worden als alternatief voor een HOV via Voorburg-West, Geestbrugweg dan wel Jupiterjkade/Broekslootkade.

De wens van Rijswijk is ook opgenomen in een intentieverklaring die rijksoverheid, provincie, metropoolregio Rotterdam Den Haag, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gaan tekenen over de HOV.

Een HOV via de Rotterdamsebaan kan alleen een bus zijn. Die heeft ‘te weinig meerwaarde’ aldus het Projectteam. Bovendien zijn er te weinig haltes op de Binckhorst mogelijk en te weinig overstapmogelijkheden. De bus heeft bovendien een te geringe capaciteit als het gaat om passagiers.

Het Projectteam stelt verder dat het niet gaat om de snelste verbinding doch om het bereikbaar zijn en blijven van het nieuwe stedelijke kerngebied CID/Binckhorst alsmede de omliggende gebieden in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Daarnaast is het voornaamste doel van de HOV woningbouw mogelijk maken op de Binckhorst.

Tramlijn 1 zou de nieuwe HOV via de Binckhorst moeten worden, zo blijkt. De omlegging van die tramlijn – gaat nu via Rijswijkseplein – is echter geen doel op zich. Wel zal de tram via de Binckhorst een groter bereik krijgen zonder dat dit meer voertuigen nodig maakt. Dus wordt het systeem efficiënter. Het ontlasten van het Rijswijkseplein is wel een belangrijk criterium voor alle betrokken partijen, zo wordt gemeld.

Het Projectteam bevestigt dat er alleen nog aan een lightrail wordt gedacht tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg. Daarbij moet een mogelijke toekomstige doortrekking naar Zoetermeer niet onmogelijk worden gemaakt. Met die doortrekking wordt nu echter niet gerekend.

Over het ondergronds aanleggen van de HOV wordt gemeld dat daar al eerder naar is gekeken en medio 2021 is gesloten daarvan af te zien vanwege de zeer hoge kosten en de onmogelijkheid het project te faseren.

Gisteren hebben de betrokken partijen een zogenoemde Intentieverklaring over de HOV Binckhorst getekend. Daarin beloven ze elkaar zich te zullen inspannen het project tot een goed einde te brengen. Tegelijk worden de tegenstrijdige belangen van elk der partijen erkend, zonder daarvoor een oplossing te bieden. Vlietnieuws berichtte eerder over de inhoud van de verklaring https://vlietnieuws.nl/2022/02/03/intentieverklaring-ov-binckhorst-erkent-tegenstrijdige-belangen/

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com