Mening
U zegt het maar: The Mall tijdens Pinksteren

‘Nu het stof van alle ellende rond The Mall tijdens de Pinksteren wat is neergedaald en de ontzetting en woede van de inwoners van Leidschendam-Voorburg en Den Haag (Ja, ook die ondervonden extreme overlast van de bezoekers van het winkelcentrum.) iets is gekoeld, is het tijd de oorzaken van de problemen eens op een rijtje te zetten.

Toen het winkelcentrum Leidsenhage opgeknapt moest worden, werd dáár niet voor gekozen, maar voor een totale nieuwbouw . Het ontwerp toonde de megalomane plannen van URW, de eigenaar van Westfield Mall of the Netherlands en het gemeentebestuur ging er in mee.

Volgens de verantwoordelijke wethouder moest het kunnen, want er was extern advies gevraagd en daaruit bleek dat het wegennet de bezoekersstromen zou aankunnen. Leidschendam-Voorburg is een zogenaamde  regie-gemeente die bepaalde taken uitbesteedt. Op zich is het vragen van extern advies daarbij een normale gang van zaken. Het gaat dus om goed opdrachtgeverschap.

Voorwaarde daarvoor is, volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat:
–    De gemeente beschikt over voldoende kennis en kunde om andere partijen aan te sturen (sturings- kwaliteiten).
–    Er blijft voldoende inhoudelijke expertise bij de gemeente achter om niet alleen opdrachten te verlenen maar ook om te kunnen beoordelen of opdrachten volgens afspraak zijn uitgevoerd.

Medewerkers dienen zich van een inhoudelijk professional tot een regisserende opdrachtgever te ontwikkelen. Dit vereist een cultuurverandering, opleidingstrajecten en ook wel het aannemen van meer commercieel geschoold personeel. https://vng.nl/artikelen/goed-opdrachtgeverschap
Deskundigen (!) en mensen met gezond verstand zagen de problemen aankomen. Maar naar hen werd niet geluisterd. En aan de voorwaarden van de VNG is duidelijk niet voldaan. Voor het slechte advies is echter wel betaald met geld van de inwoners.

Terwijl de problemen en de overlast toenamen, bleef de verantwoordelijk wethouder het nieuwe winkelcentrum verdedigen. De belangen van de omwonenden deden en doen niets ter zake.
,,Tijdens afgelopen Hemelvaartsweekend was het in heel Nederland heel druk bij de grote attracties. Ook bij de outlet van Roermond en Bataviastad waren er lange files”, liet een woordvoerster van de gemeente weten. https://vlietnieuws.nl/2022/05/31/vier-dagen-files-door-mall-bezoek/  Een schandalig en belachelijk excuus, want die outletcentra werden in al 2001 geopend en sindsdien is er verkeersoverlast. De wethouder en de ingehuurde adviseurs konden weten wat de gemeente te wachten stond! Zéker in een woonwijk. Toen in 2014 de overeenkomst over de toekomst van het winkelcentrum werd getekend, was er dus al dertien (!) jaar ervaring met de negatieve gevolgen voor het verkeer. Te kwader trouw zette de wethouder door.

Op 26 mei jl. om ca. 13.40 u zag ik twee brandweerwagens met sirene en blauw zwaailicht op de kruising van de Noordelijke Verbindingsweg met de N14 (van de Vliet naar de rijkswegen), die de N14 richting The Mall niet op konden rijden omdat de tunnels vol verkeer stonden. Dit risico bestaat niet alleen dáár, maar ook  verder op het gehele Sijtwendetracé, dus ook voor alle andere hulpdiensten. Hoe moet in geval van nood een ziekenhuis bereikt worden? De afdeling SEH Spoed Eisende Hulp in Antoniushove is wegbezuinigd, men moet nu naar het Westeinde in de binnenstad van Den Haag. Hoe? Dit probleem is makkelijk op te lossen. Uit artikel 14 van de Wegenverkeerswet volgt dat de boete voor het blokkeren van een kruispunt € 250,- bedraagt. Maar de gemeente beweerde niet op de N14 tegen het blokkeren van de kruispunten te kunnen optreden omdat het een rijksweg is.

Maar de Nationale Politie mag/moet toch optreden bij calamiteiten die de veiligheid in gevaar brengen? Waarom is die er niet als alles vaststaat? En waaruit blijkt dat er bij de verantwoordelijken voor de N14 écht is overlegd en op is aangedrongen om de verkeersregels op de kruispunten te handhaven? En waaruit blijkt dat die daar niets aan willen doen? De verslagen van dat overleg moeten boven tafel komen zodat de huidige wethouder gericht aan de slag kan.

De bedrijven in The Mall kan het ook verweten worden dat zij door hun aanwezigheid de inwoners van de gemeente met ellende, schade én gevaar opzadelen. Hoe kunnen zij daarmee leven? Maar de verantwoordelijkheid ligt bij de vorige wethouder. Zij heeft de leefomgeving van duizenden inwoners geruïneerd en liet hen ook nog opdraaien voor de kosten. Ten gunste van de eigenaar van The Mall.

‘We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them’ (We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze waarmee we ze hebben veroorzaakt.) zei Einstein. Goed dus dat zij een opvolger heeft want de ellende die zij heeft veroorzaakt bezorgt haar opvolger een haast onmogelijke taak. Maar hij verdient beslist het voordeel van de twijfel. Er zullen vast nog meer kosten rond The Mall gemaakt worden. Kosten die vanaf nu uitsluitend door de bedrijven in, en de eigenaar van de Mall betaald moeten worden. Wie de lusten heeft, draagt ook de lasten!

Inmiddels zijn de problemen landelijk bekend. Hoe kan de wethouder leven met wat zij de inwoners aandeed? Hoe kan zij leven met de gevaren die ontstaan als de hulpdiensten geblokkeerd worden? Maar zij komt wel terug in het college van B&W. Hoe kan dat? Mag zij nu op andere beleidsterreinen crises en chaos veroorzaken? Moet ook daar de boel helemaal uit de hand lopen voordat zij wil inzien wat zij veroorzaakte?

Mevrouw Van Eekelen, geef het goede voorbeeld aan iedereen die met u bij de door u veroorzaakte schande betrokken is. Biedt uw excuses aan en vertrek.

(P. van Leeuwen)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter