Mening
U zegt het maar: Gemeentebestuur, durft u?

‘Zo! Eindelijk een duidelijk standpunt met betrekking tot de Mall! https://vlietnieuws.nl/2022/07/11/u-zegt-het-maar-de-gevolgen-hebben-een-oorzaak/ ; de Mall moet weg. Het is belachelijk om geld uit te geven aan de daardoor veroorzaakte problemen, want er ligt een enorme lijst met problemen en uitdagingen voor het nieuwe college van B&W, gemeenteraad en ambtenaren om deze op een eerlijke, open en in samenwerking met de inwoners op te lossen. Zonder achterkamertjespolitiek, zonder belang van een projectontwikkelaar, zonder partijbelang en zonder eigen ego van politici. We hebben inderdaad gezien en ervaren nog steeds wat hiervan de gevolgen zijn. Waar gaat het om? Wat is wel belangrijk:

1.    verkeersproblematiek (rondom Leidsenhage, het Damcentrum en in de wijken eromheen);
2.    luchtverontreiniging (de huidige metingen voldoen niet aan de normen van de WHO);
3.    huisvesting (voor burgers van Nederland, statushouders, vluchtelingen, maar ook het Oranjekwartier in Voorburg). Sociale woningbouw bij elk bestaand en nieuw plan waarbij 30% geen streven, maar een keiharde voorwaarde is;
4.    handhaving van de regels, is in zijn huidige vorm een kansloze missie, in het weekend verwijst de politie naar handhavingsambtenaren, maar die zijn niet aanwezig of zéér slecht te bereiken. Die zijn nauwelijks zichtbaar waar het nodig is, maar vaak op de momenten dat het niet nodig is;
5.    jeugd-, ouderen-, gezondheidszorg en zorg voor de mensen die het niet redden, sociale cohesie onder de bevolking. Deze zorg is de laatste jaren kapot bezuinigd en verstikt door administratieve rompslomp;
6.    groenvoorziening (voorbeeld: in het plan Voorlei zijn al bomen gekapt zonder deskundig onderzoek).

Hier is geld voor nodig dat eindelijk goed besteed kan worden. Veel beter dan aan door roekeloosheid en nog onduidelijke banden tussen het vorige gemeentebestuur en projectontwikkelaars veroorzaakte verkeersproblemen. Het college van B&W, gemeenteraad en ambtenaren zijn in ‘dienst’ van de inwoners van de gemeente en dienen zich dan ook zodanig op te stellen. Dus niet langer tijd en geld verspillen aan een domme attractie voor toeristen die onze gemeente komen verzieken.

Ja, de Mall moet weg. Dan hebben we geld voor ons, de inwoners van Leidschendam-Voorburg en voor de mensen die wij wél willen ontvangen, die wij willen opvangen en voor wie wij willen zorgen.

Gemeentebestuur, heb nu eens de moed om in één keer, in het openbaar in te gaan op alle problemen die uw voorgangers hebben veroorzaakt en geef in het openbaar concreet aan wat u daar aan gaat doen. Geen algemeen ontwijkend verhaal, maar puntsgewijs. Doe dat op uw site en hier in Vlietnieuws. Durft u dat?’

(J. van Buren)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter