Mening
U zegt het maar: Vreemde gang van zaken

‘ https://vlietnieuws.nl/2022/11/06/vergunningvrij-sloopcontainer-dumpen/ Wat een vreemde gang van zaken. Wie controleert of de 3 maanden voorbij zijn? En dan ook nog deze mededeling in de pers doen.

De bewoners krijgen maandenlang een grote container voor de deur die het uitzicht belemmert. Het brengt eveneens de buurgemeenten op het idee ook gratis gebruik te gaan maken van het dumpen van containers waarvan de eigenaar niet bekend is. Bovendien kan de inhoud van de containers in brand worden gestoken en/of op straat worden gegooid.

Onze mooie gemeente zal dan een ‘afvalgemeente’ worden en is het gemeentebestuur hiervoor verantwoordelijk. De bestuurders die dit onzinnige besluit hebben genomen zullen kunnen worden aangesproken op de schade die dit kan veroorzaken. Om de te voorziene ellende te voorkomen dienen de bestuurders dit besluit, waar blijkbaar niet over is nagedacht, terug te draaien’.

(Mevr. M. Oosterveer)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter