Nieuws
Geen uitbreiding terrassen Kerkstraat Voorburg

Deze winter vindt er geen uitbreiding van terrassen plaats in de Kerkstraat Voorburg. Derhalve is de doorgaande fietsroute ter plaatse hersteld en hoeven fietsers niet meer om te rijden via de Vlietstraat/Raadhuisstraat zoals tot 31 oktober wel moest.

Dat heeft een woordvoerster van B&W laten weten. Aanleiding vormde een publicatie van Vlietnieuws dat de gemeente bij het terrassenbeleid in strijd handelde met de eigen regels https://vlietnieuws.nl/2022/12/27/gemeente-handelde-in-strijd-met-eigen-regels/

In het Toetsingskader tijdelijke terrassen Leidschendam-Voorburg staat dat een terras niet mag leiden tot omleiding van weggebruikers of wegafsluiting. Dat was in de Kerkstraat dus tot 31 oktober wél het geval.

B&W claimen dat zij middels zogenoemde ‘Verkeersbesluiten’ toch hebben kunnen bepalen dat de Kerkstraat wegens de grotere terrassen afgesloten werd voor doorgaand fietsverkeer. Die Verkeersbesluiten dekten de periode van medio mei 2020 tot 31 oktober 2022.

Verkeersbesluiten worden door B&W eigenhandig genomen; het terrassenbeleid moest door de gemeenteraad worden geaccordeerd. Op de concrete vraag of Verkeersbesluiten een afgesproken beleid kunnen ‘overrulen’ kwam zijdens het Raadhuis deze reactie: ‘Er is geen sprake van een doorkruising van het door de gemeenteraad vastgestelde terrasbeleid en evenmin van ‘een hogere orde’. Het Verkeersbesluit was noodzakelijk om de horecaondernemers van de Kerkstraat niet buiten de boot te laten vallen voor wat betreft de verruiming van het terrasbeleid’.

Daarmee bleef de kwestie dus open. Bij de Verkeersbesluiten is niet gemeld dat daarmee het terrassenbeleid niet meer van kracht was. Zoals bekend werken B&W aan een nieuw terrassenbeleid. Dat zou er dit voorjaar moeten zijn.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter