Nieuws
U zegt het maar: Correctie

‘Geachte bewoner, betrokkene, In het bericht van maandag 23 januari hebben wij de definitieve Kavelambitie (bouwplan Diaconessenhuis Voorburg-West, red.) gedeeld. Daarbij waren niet toegevoegd de moties die zijn aangenomen door de gemeenteraad bij de vaststelling van de Kavelambitie. Een motie is een instrument dat een gemeenteraadslid kan aanvoeren om het college te bewegen tot nader onderzoek. De moties zijn toegevoegd als bijlage en worden  meegenomen in het verkoopproces dan wel in de vervolgfase onderzocht en verder uitgewerkt met de nieuwe eigenaar/ontwikkelaar. De motie ‘Verkeersveiligheid rond IKC de Telescoop (v/h Heeswijk)’ wordt in breder perspectief opgepakt. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Thomas Verbrugh (De Mannen van Schuim strategic design in real estate)’.

Toevoeging redactie: gisteren meldden wij dat de wensen van de gemeenteraad niet waren opgenomen in de definitieve Kavelambitie. Zie https://vlietnieuws.nl/2023/01/25/wensen-gemeenteraad-niet-in-plan-diaconessenhuis/ De Kavelambitie is het leidend document bij de verkoopprocedure van de grond aan een projectontwikkelaar die gaat zorgen voor sloop en vervolgens woningbouw.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter