Mening
U zegt het maar: Walgelijk

‘Walgelijk! Hoewel ik goed weet waarom het voeren van vogels niet goed is, is het optreden van de BOA’s niets minder dan walgelijk. Het was heel eenvoudig geweest deze dame aan te spreken en haar te vertellen dat zij in overtreding was. https://vlietnieuws.nl/2023/03/04/vogeltjes-voeren-130-euro-boete-voor-oudere-dame/

Bij het fotograferen van het ID-bewijs is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens. Daarvoor moet een wettelijke grondslag zijn. Als die niet aangetoond kan worden, schonden de BOA’s de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mevrouw kan daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die daarvoor een boete aan de gemeente kan opleggen. De AP is bereikbaar onder telefoonnummer 088 – 1805 250. De klacht kan ook ingediend worden met een meldingsformulier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten En denkt u niet dat dat toch niet gebeurt. De AP is streng en wel rechtvaardig. Kost niets.

Mevrouw kan een klacht indienen over het gedrag van de BOA’s : tel. 14 070 en vraag naar de gemeentelijke klachtbehandelaar. Schriftelijk kan ook: Gemeente Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam ter attentie van de klachtbehandelaar. Laat u zich niet afschepen. Kost niets.

Dan de zaak zelf. Mevrouw kan bezwaar maken tegen de opgelegde boete. Altijd doen. Eventueel doorgaan tot en met de rechter. Die kan wél nadenken en heeft het veel te druk voor deze onzin. Goede kans dat de zaak wordt geseponeerd. Bezwaar maken kost niets.

Walgelijk. Hier worden wij inwoners van deze gemeente misselijk van.

Kent u deze dame? Help haar alstublieft. Hierboven staat hoe’.

(Bram van Duijn)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter