Nieuws
Wijken rond de Mall gaan op slot

Bezoekers en medewerkers van de Mall en van ziekenhuis Antoniushove mogen hun auto’s niet meer in omliggende wijken parkeren. B&W komen daartoe nog dit jaar met een voorstel, zo hebben ze de gemeenteraad laten weten. Met de maatregel moet er in de wijken genoeg parkeerruimte voor bewoners zijn. B&W bezien nog hoeveel de maatregel gaat kosten, bijvoorbeeld door de extra inzet van handhavers. Ter dekking van die kosten komt dan een apart voorstel naar de gemeenteraad. Recent berichtten B&W de gemeenteraad nog dat het blijvend druk zou zijn rondom de Mall, en dat die drukte ook verder zou oplopen ( https://vlietnieuws.nl/2023/05/15/verwachting-nog-meer-parkeeroverlast-mall/ ). Maatregelen werden toen niet aangekondigd. Nu dus wel. B&W spreken formeel van ‘een vorm van parkeerregulering’. Er wordt al sinds 2021 over nagedacht. Concrete maatregelen zijn er echter nooit genomen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter