Mening
Opinie: Pijnlijk

Op 5 juli meldde Vlietnieuws de komst van een fietsstraat tussen de Binckhorst en station Laan van Nieuw Oost Indië ( https://vlietnieuws.nl/2023/07/05/fietsstraat-door-voorburg-18-miljoen/ ) inclusief de omvorming van de Voorburgse straten Van Geusaustraat (deels), Pompe van Meerdervoortstraat en Van Alphenstraat tot fietsdomein alsmede werken op de Koningin Wilhelminalaan.

De informatie was niet afkomstig van B&W in het Leidschendamse raadhuis, doch van B&W in Den Haag. Die maakten ook bekend wat er aan het project werd uitgegeven (18 miljoen euro), wanneer de start was (2025) en wanneer het geheel afgerond zou zijn (2027).

Op maandag 10 juli verscheen in de informatiesystemen voor gemeenteraadsleden een mail van verantwoordelijk wethouder Jeffrey Keus. Hij berichtte dat B&W op 4 juli had ingestemd met ‘het concept voorontwerp Verlengde Velostrada (schakel 2) en dit vrij te geven voor inspraak voor een periode van 6 weken vanaf 21 augustus 2023.

‘De Verlengde Velostrada schakel 2 is een hoogwaardige fiets- en wandelverbinding tussen de Binckhorstlaan en station Laan van NOI, deels op Haags en deels op Voorburgs grondgebied. Deze maatregel wordt door de gemeente Den Haag, in nauwe samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg en ProRail, voorbereid. De raad wordt met een brief geïnformeerd over het definitieve voorontwerp, nadat dit in het najaar van 2023 door het college is vastgesteld’.

Eveneens op 10 juli plaatste de gemeente een stuk over het project op de eigen site. ‘In Leidschendam-Voorburg willen we ruimte geven aan de fiets, zodat het voor inwoners aantrekkelijk is om de fiets te pakken om naar school, werk of andere activiteiten te gaan. Daarom werken we samen met onze buurgemeentes om goede, aansluitende regionale fietsroutes te maken. Een daarvan is de Verlengde Velostrada, het gedeelte van de Binckhorstlaan tot Laan van NOI in Voorburg’, luidt de eerste alinea.

‘De Verlengde Velostrada loopt van de Binckhorstlaan tot aan de Laan van NOI en is onderdeel van de fietsroute tussen Den Haag en Leiden. Er komt een nieuw stuk fietspad en park langs het spoor, een fiets- en voetgangers viaduct over de A12, extra voetpaden en de weg tussen het viaduct over de A12 en de Laan van NOI wordt een brede fietsstraat. Langs de route komen bomen en planten’, zo gaat het verhaal verder. Wethouder Jeffrey Keus wordt aangehaald: ,,Met deze fietsroute komt een veilige, snelle en groene fietsroute dichterbij en wordt het aantrekkelijk om te kiezen voor de fiets, ook voor iets langere afstanden. En dat is een win-win situatie, fietsen is gezond, duurzaam en goed voor de bereikbaarheid van de gemeente.”

Onder de kop ‘samenwerking’ volgt dan: ‘De Verlengde Velostrada schakel 2 is onderdeel van een pakket mobiliteitsmaatregelen van de gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties. Dit deel van de route wordt in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag’.

Geen woord over de ombouw van Voorburgse straten, werken aan de Koningin Wilhelminalaan noch over de kosten. En geen woord van kritiek richting Den Haag dat, door alle informatie naar buiten te gooien, Leidschendam-Voorburg voor voldongen feiten plaatste.

In een interview met Vlietnieuws ter gelegenheid van zijn eerste 100 dagen in zijn ambt, liet burgemeester Martijn Vroom weten dat hij met zijn Haagse collega Jan van Zanen had afgesproken dat Leidschendam-Voorburg niet meer op ‘Haagse verrassingen’ zou worden getrakteerd. Dit was er desalniettemin één, hoe men op het Raadhuis in Leidschendam ook tracht dat beeld weg te nemen. Pijnlijk. (foto gemeente)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter