Nieuws
Gemeenteraad achteraf geïnformeerd over regiopuzzel

Wethouder Philip van Veller heeft samen met acht collega’s van gemeenten in de regio een visie op ontwikkelingen in het gebied aangeboden aan gedeputeerde Anne Koning. Dat gebeurde zonder dat de gemeenteraad was geïnformeerd over de inhoud van het stuk, waar ook beleid in staat. Vlietnieuws berichtte op 4 juli over het stuk https://vlietnieuws.nl/2023/07/04/wethouder-schreef-stuk-over-toekomst-regio/

Dezelfde dag kwam het onderwerp aan bod bij het wekelijkse beraad van B&W. De gemeenteraad, op zomervakantie, ontving het geheel gisteren. Op twitter stelt Van Veller trots en enthousiast te zijn. ‘Mooi resultaat. Nu verder bouwen aan de samenwerking’. Korte tijd later verspreidde de gemeente een uitgebreid persbericht onder de kop: ‘Haagse regio legt ruimtelijke puzzelstukken bij elkaar. Omgaan met grote opgaven in de beperkte ruimte’. Daarin staat onder andere:

‘De ruimtelijke uitdagingen van de toekomst kunnen in onze regio alleen worden opgelost als gemeenten, waterschappen, provincie en het Rijk met elkaar samenwerken. In de bestaande ruimte moeten we met elkaar een oplossing vinden voor de juiste balans tussen natuur, water, woningen en werk. Al deze puzzelstukken komen samen in het document ‘Ruimtelijke puzzel – Handreiking Haagse regio’. De handreiking is het begin van een samenwerking om de ruimtelijke dilemma’s verder uit te werken.

Samenwerking is nodig omdat de opgaven uitdagend zijn, zeker in een gebied dat zo dicht is bebouwd en waar de steden aan elkaar grenzen en in elkaar overlopen. Aan de ene kant vinden we natuur en water belangrijk. Aan de andere kant hebben we de komende jaren te maken met uitdagingen rond wonen en werken in ons stedelijk gebied. Dat betekent samen creatief naar oplossingen kijken waarbij we de aantrekkelijkheid van de regio (be)houden en waar mogelijk verbeteren.

De ruimtelijke dilemma’s waar we zowel de uitdagingen als de oplossingen voor zien, zijn: Voldoende zoetwater voor mens en natuur; Netwerk realiseren voor krachtige en robuuste natuurlijke en waterrijke omgeving; Bestaande wijken klaarmaken voor de toekomst; Duidelijkheid geven over het gebruik van energie; Voldoende scholen, culturele en sportvoorzieningen, winkels en horeca aanbieden; Regionaal ruimte voor werk maken; Verbetering van stations en spoornetwerk en een goede OV- en fietsverbindingen; Versterking van het kustgebied om veilig te kunnen wonen en leven achter de duinen; Glastuinbouwnetwerk behouden met innovatie, goede verbindingen en voldoende ruimte; Ruimte geven aan nieuwe vormen van productie en hergebruik.

De provincie Zuid-Holland is op dit moment bezig alle grote ruimtelijke opgaven die spelen in beeld te brengen. De negen gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben zelf, pro-actief, de puzzel ook gelegd. De regio wil de Handreiking meegeven als bouwsteen voor de provinciale ruimtelijke puzzel. Vanaf 5 juli tot en met 20 augustus kunnen inwoners laten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze provincie. Iedereen kan meedenken via deze link‘.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter