Nieuws
U zegt het maar: Alle vertrouwen weg

‘Waren er dan toch geen zorgen over de bereikbaarheid van de Mall? Maar dit dan: ´Hierbij is ook de bereikbaarheid van het winkelcentrum de Mall een groot punt van zorg.’ https://vlietnieuws.nl/2023/07/19/snelle-komst-ongelijkvloerse-kruisingen-n14-gewenst/ ? En nu zegt de burgemeester dat het er helemaal niet druk is. https://vlietnieuws.nl/2023/07/26/u-zegt-het-maar-de-mall/ Dus b & w willen zowel buurgemeente Den Haag als de (demissionaire) minister op het verkeerde been zetten?

De burgemeester is in vakantietijd en op een rustig moment naar de Mall gegaan om daarna zijn bevinding te laten publiceren. Dat wist hij en zoiets gaat niet per ongeluk. Hij weet echter ook, en behoort ook te weten, dat een uitspraak op basis van een eenmalige waarneming validiteit mist. Zijn uitspraak deed hij bewust, dus wat was het doel? Het over de door hen veroorzaakte ellende struikelende college beschermen? Dat lukt niet meer. In de vorige periode werd al door de wethouder toegegeven dat de berekeningen m.b.t. de verkeersbelasting fouten bevatte. De publieke opinie beïnvloeden? Dat is wel gelukt, de negatieve houding tegenover het gemeentebestuur is er beslist door toegenomen.

Heeft hij een compleet verwrongen beeld van zijn taak of wíl hij niet weten wat er aan de hand is? Allebei is onacceptabel. Hoe dan ook, met zijn opmerking over de verkeersdrukte bij de Mall heeft hij alle vertrouwen verloren.

De burgemeester heeft inmiddels tijd genoeg gehad om kennis te nemen van de problemen in onze gemeente en het is óns inmiddels duidelijk geworden waarom hij de functie van burgemeester kreeg; voortzetten van de huidige situatie. En hij is bereid zich daarvoor te laten gebruiken. Dat betekent dat wij nu breed aandacht gaan geven aan, én breed aandacht gaan vragen voor zijn functioneren. Daar waar en wanneer ons dat passend lijkt.

Tip voor de burgemeester: gaat u binnenkort nog eens naar de Mall. Het is nu vakantietijd. En dan op zondag om zes uur ‘s-morgens, dan kun u nog een keer zien wat u wilt zien. Wat u er daarna over zegt of schrijft doet niet ter zake. U wordt sowieso niet meer geloofd.

Zijn uitspraak zegt iets over de burgemeester. Hoe dan ook, hij heeft zijn best gedaan om snel het vertrouwen in hem te verliezen. En daar is hij volledig in geslaagd’. (Bram van Duijn)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter