Nieuws
‘Verdwenen’ water is terecht

Het ‘verdwenen’ water – https://vlietnieuws.nl/2023/08/19/het-verdwenen-water/ – is terecht. Na anderhalve week speurwerk heeft men bij het Hoogheemraadschap Delfland uitgedokterd dat het gaat om het water tussen de Prins Bernhardlaan en de Aart van der Leeuwkade, langs de A. Thijmkade. Op de kruising Prins Bernhardlaan – Rozenboomlaan zit bovendien een ondergrondse duiker die het water doorvoert richting Vliegerlaan. Volker Wessels telecom IT, Reggefiber Group (KPN) en de Netwerk exploitatiemaatschappij (KPN) willen van het Hoogheemraadschap toestemming om glasverzelverbindingen en -buizen aan te leggen in de hele zone van het waterschap rondom de Guido Gezellestraat nummer 120 in Voorburg. De werken zouden tussen medio 2023 en 2024 moeten plaatsvinden. Het gaat om het graven van sleuven, het zagen in asfalt en het doen van twee boringen. Op of nabij genoemd adres is echter geen water te vinden. De aanvraag riep dan ook de nodige vragen op, ook bij het Hoogheemraadschap zelf.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter