Nieuws
U zegt het maar: Acties bij verkeerschaos?

‘Kijk nou eens even naar de hele procedure. https://vlietnieuws.nl/2023/09/10/acties-bij-verkeerschaos/ Al die partijen hebben contact met elkaar nadat (!) er tenminste een uur is verlopen. Contact, dat betekent niet dat er wat gedaan wordt. Dán wordt er gekeken (!) waar er ondersteuning geboden kan worden. Kan, niet wordt. En dat wordt dan “op korte termijn” genoemd. En dán, dan is inmiddels de koffie gedronken (minstens een hele kan) wordt er gekeken waar verkeersregelaars ingezet moeten worden. Weer tijd genoeg voor de volgende kan koffie dus.
Het blokkeren van kruispunten is een verkeersovertreding waar de politie, die direct kan optreden en direct de problemen zou kunnen verminderen, weer niets deed.

Alle problemen hadden voorkomen kunnen worden, wanneer de politie niet was opgehouden met nadenken en haar werk had gedaan. Alle problemen hadden ook voorkomen kunnen worden, wanneer degenen die de hele belachelijke procedure konden en mochten bedenken, eerst een geschiktheidstest hadden moeten doen voor ze werden aangenomen.

Natuurlijk had de burgemeester, belast met het handhaven van de openbare orde (art.172 Gemeentewet), moeten ingrijpen. Maar dat deed hij niet. Het naleven van de wet door B & W is nu eenmaal geen gewoonte in onze gemeente. De raad heeft het recht om onderzoek te doen naar het bestuur van het college van burgemeester en wethouders. (Wet dualisering gemeentebestuur) Maar dat moet de raad dan wel doen. Daar is in dit geval zeker aanleiding toe.

“Waarom de afspraken op 30 augustus niet geleid hebben tot enige inzet van mensen, is onbekend.” Dat blijft vast ook zo want men wil niet zien dat de procedure de oorzaak is, want men wil geen acties bij een verkeerschaos. Heerlijk, zo’n procedure om achter te verschuilen en niets te doen.

Er zal wel de dooddoener-reactie van B & W volgen dat buitenstaanders het altijd beter weten en niet begrijpen wat er allemaal speelt. Maar het gaat niet om begrijpen maar om begrip. Dat is er niet meer’. (Bram van Duijn)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter