Nieuws
Reactie B&W op rapport luchtvervuiling

Het algemeen bestuur van GGD Haaglanden, waar ook B&W deel van uitmaakt, gaat werken aan een regionaal actieplan luchtvervuiling. Dit op basis van een eigen onderzoek waaruit bleek dat inwoners van de regio een jaar eerder sterven door het inademen van vuile lucht https://vlietnieuws.nl/2023/10/20/luchtvervuiling-haaglanden-inwoners-sterven-jaar-eerder/

In een brief aan de gemeenteraad stellen B&W dat de onderzoeksresultaten ‘verontrustend’ zijn. Ook al wil men regionaal samen optrekken, er wordt ook gekeken naar extra lokale maatregelen. Over de vijf aanbevelingen die GGD Haaglanden deed melden B&W:

= Aanbeveling 1: stel een regionaal actieplan luchtkwaliteit op. Het college van B&W ondersteunt deze aanbeveling,

= Aanbeveling 2: neem vier brongerichte maatregelen. Het college van B&W werkt hier al voor ene groot deel aan, ziet ook nog kansen en wil binnen het regionaal actieplan keuzes maken over deze brongerichte maatregelen. Voor mobiliteit ligt er al een actieplan vanuit de Metropoolregio,

= Aanbeveling 3: maak als gemeente een ‘gevoelige bestemmingen beleid’. Deze aanbeveling vraagt afweging binnen de totstandkoming van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan,

= Aanbeveling 4: onderteken het Schone Lucht Akkoord (SLA). Onze gemeente is sinds 2020 SLA-partner,

= Aanbeveling 5: Positioneer GGD Haaglanden als regionale kennispartner en verbinder op thema luchtkwaliteit. Wordt binnen het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden besproken.

Ondertussen heeft de gemeente wel deze tip de wereld in gezonden:  ‘U ziet het niet, maar het is er wel: de rook die ontstaat, wanneer u thuis de kachel of openhaard aansteekt. Het fijnstof in de rook verslechtert de luchtkwaliteit in uw directe omgeving. Toch een vuurtje aansteken? Stook alleen droog hout dat niet geïmpregneerd of geverfd is. Zo komt er minder schadelijke rook vrij. Wilt u deze tips nog even nalezen? Kijk dan op https://bit.ly/45GuhsH‘.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter