Nieuws
GBLV wil opheldering over Stompwijkseweg

GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk wil opheldering van B&W over de aangekondigde werkzaamheden aan de Stompwijkseweg (zie https://vlietnieuws.nl/2023/11/08/stompewijkseweg-weer-op-de-schop/ ) ‘Dat dit hard nodig is, behoeft geen uitleg. GBLV stoort zich al langere tijd aan de staat van bovengenoemde weg en is verheugd maar ook verrast over deze werkzaamheden, aldus Van Wijk.

‘Daarom de volgende vragen: In december 2018 is de Stompwijkseweg opgeleverd door aannemer BAM. De gemeenteraad is voorgehouden tijdens het besluit voor de reconstructie van deze weg, dat deze minimaal 15 jaar onderhoudsvrij zou zijn en dat hier dan ook de garantie voor gold. Nu een kleine 5 jaar later en na vele vragen en opmerkingen van de fractie van GBLV, de adviesraad en bewoners van Stompwijk, wil ondergetekende precies weten hoe het met deze garantie zit en wie de kosten van dit onderhoud voor haar rekening neemt? Wie gaat het onderhoud/de reparaties uitvoeren? Waarom is het, gezien de eerder gestelde vragen van ondergetekende, niet aan ondergetekende of aan de fractie van GBLV een terugkoppeling gegeven dat er eindelijk onderhoud/reparaties worden verricht? Worden de bekende ‘betonkoppen’ aan de waterzijde, die gevaarlijke verkeerssituaties opleveren, ook aangepakt? Zo nee, waarom niet?’

Van Wijk wijst erop dat de weg eind 2018 na een stevige renovatie werd opgeleverd waarbij werd gemeld dat de weg zeker 15 jaar probleemloos gebruikt kon worden. ,,Wij hebben vanuit GBLV altijd stevig ingezet op de renovatie van de Stompwijkseweg. Sinds de realisatie wordt ook het resultaat kritisch gevolgd.” De afgelopen twee jaar heeft Van Wijk al meerdere malen de misstanden van de Stompwijkseweg aangegeven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter