Nieuws
Overgoo Leidschendam: 950 woningen

Op bedrijfsterrein Overgoo in Leidschendam komen 950 nieuwe woningen; zo’n 200 meer dan tot nu toe in de plannen zat. Als alles vlot gaat kan de eerste woning over vijf jaar worden opgeleverd.

Dat bleek tijdens een informatieavond over het bouwplan. Bij de panden komen drie parkeergarages, goed voor 900 auto’s. Dat zijn 200 plekken meer dan volgens de nieuwe parkeernormen van de gemeente zou moeten.

Bij het bouwplan gaat het om sloop/nieuwbouw. Alle bestaande bouw op Overgoo, op het kantoorgebouw Overgoo 13 na, wordt gesloopt.

Langs de Noordelijke verbindingsweg komt een vrijwel aaneengesloten bebouwing van 14 tot 17 meter hoog, met drie extra hoge gebouwen van 24 meter hoogte op de uiteinden van de bebouwing en 19 meter in het midden. Onderin zitten hier de drie garages; daar boven vier tot zes woonlagen.

De weg Overgoo wordt de ruggengraat van het gebied. Aan de kant van Leidschendam-Zuid komen een dertiental nieuwe woongebouwen/-blokken.

Autoverkeer komt het gebied in via een nieuw te maken afslag van de Noordelijke verbindingsweg. Auto’s gaan het gebied uit via de ruggengraat, die formeel wel een fietsstraat wordt. De rest van het gebied wordt autoluw.

De Vlietweg wordt bij de kruising met Overgoo aangepast. Er komt een brede middenberm in. De fietspaden aan beide kanten worden gehandhaafd. Het fietspad aan de kant van Overgoo wordt wel beter gescheiden van de weg zelf.

Tussen alle nieuwe woonblokken in komen groenzone’s van circa 20 meter breedte met voet- en fietspaden. Bij De Goo (waterloop) wordt de open ruimte 40 meter breed.

Van de te realiseren woningen valt 30 procent in de sociale sector, 20 procent wordt middelduur, de rest zit in de vrije sector. Er komen verschillende typen uiteenlopend van appartementen tot grondgebonden woningen.

Door de realisatie van atelierwoningen ontstaan werkruimten aan huis. Er zijn ook kantoorruimten in het plan voorzien net als een zorgvoorziening en zaken als een AH to Go. Winkels voor dagelijkse boodschappen komen er niet. Daarvoor moeten bewoners naar het Damcentrum.

De bouwhoogte neemt tussen de woningen aan de Noordelijke verbindingsweg en de panden aan de zijde van Leidschendam-Zuid af naar zo’n 11 meter. Overigens wordt de bebouwingswand aan de Noordelijke verbindingsweg wel onderbroken. Dat is nodig omdat er ondergrond een grote leiding ligt van Dunea.

Bij de getoonde informatie viel op dat het recent door Vlietnieuws beschreven bouwplan voor het gebied gemeentewerf, Avalex-afvalstation en Mebin betoncentrale (tegenover Overgoo op de andere oever van de Vliet, zie https://vlietnieuws.nl/2023/11/02/beeld-bevestigt-bouwplan-klein-plaspoelpolder/ ) was opgenomen net als de omstreden bouw van een jongerenflat Vlietweg 3.

Enkele maanden geleden liet verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer nog weten  dat de bebouwing  van Overgoo voorlopig niet tot stand kwam. Om het plan rendabel te maken was een subsidie van het rijk van 5,4 miljoen euro nodig. Die was afgewezen. Later gaf de wethouder aan de subsidie  in 2024 opnieuw te gaan aanvragen.

De  toevoeging van 200 woningen maakt het bouwplan al rendabeler. De toevoeging werd mogelijk nu de politie het kantoor van de regionale recherche opheft. De agenten gaan naar het nieuwe hoofdbureau dat op de Binckhorst verschijnt. Dat de politie ter plekke weg ging was echter al jaren bekend.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter