Nieuws
Meer burgers gaan luchtkwaliteit meten

Terwijl de gemeente Leidschendam-Voorburg stopt met metingen van luchtkwaliteit  (https://vlietnieuws.nl/2019/03/15/stop-op-meten-luchtkwaliteit/), wordt de capaciteit om luchtkwaliteit te meten door bewoners verdubbeld. Vanaf mei 2018 meet een ‘Citizen Science’-groep met tien door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelde meetkits op diverse, strategisch gekozen locaties in de gemeente. Enthousiaste bewoners hebben de meetkits, die de vorm hebben van 30 cm hoge paddenstoelen, in hun tuin of aan een muur van het huis opgehangen. Elk uur worden gegevens doorgegeven aan het RIVM. De gegevens zijn te bestuderen op de website van RIVM: samenmeten.rivm.nl

De Provincie Zuid-Holland, die de Citizen Science groepen ondersteunt, heeft nu tien extra meetkits toegezegd. Dit maakt het netwerk van metingen fijnmaziger. Ook wordt door op meer plekken te meten de resultaten nauwkeuriger en beter. De Citizen Science groep heeft in het afgelopen jaar niet alleen zijn eigen metingen geanalyseerd, maar heeft ook gekeken naar de metingen van de gemeente en die van het kleine aantal RIVM stations in en bij Den Haag. In deze analyses worden zaken als de weersomstandigheden meegenomen: het maakt nogal een verschil of het waait, of dat het windstil is. In de analyse wordt gekeken naar trends, relaties, wetmatigheden, en naar mogelijke bronnen van de vervuiling. Geïnteresseerden krijgen per e-mail maandelijks een voortgangsrapport (frans.kets@kpnmail.nl).

De betrouwbaarheid van de metingen is een speciaal zorgpunt in de analyse. Niet alles is wat het lijkt; de fijnstof metingen van begin augustus die recent in Vlietnieuws werden geciteerd  (https://vlietnieuws.nl/2019/01/15/meting-luchtvervuiling-gestaakt/) bleken een factor 3 of 4 te laag. Leidschendam-Voorburg was dus helemaal niet zo schoon. RIVM bevestigde de uitkomst van de analyse van de groep. De nadruk van het Citizen Science project ligt op een gedegen aanpak: feiten voor meningen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter