Mening
U zegt het maar: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

‘De publicaties in Vlietnieuws, en ook in andere regionale media, maken duidelijk waarom de inwoners het vertrouwen in het vorige én het huidige gemeentebestuur en de ambtenaren hebben verloren. Weet u nog: ,,De verantwoordelijkheid van onze voorgangers is natuurlijk ook die van ons. Ik zal u erop wijzen”, aldus de burgemeester. Wat betekent dat?

Sinds 2009 bestaat de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. De inleidingen van de toenmalige minister en staatssecretaris zijn duidelijk. In de code zijn zeven ondubbelzinnige beginselen opgenomen en een toelichting daarop. https://open.overheid.nl/documenten/ronl-14f934ce872de4f25b0184683f5053aa717064c0/pdf :

Een vergelijking van alleen al de drie grote hoofdpijndossiers, Schakenbosch, de Mall en Vlietland, met die beginselen maakt duidelijk dat vertrouwen eenvoudigweg niet meer mogelijk is. En er is nog zoveel meer. Vertrouwen in dit bestuur zou wijzen op volstrekte naïviteit.

En dan is er de Gedragscode van het gemeentebestuur Leidschendam- Voorburg. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR609654 Hoewel door hen onderschreven, vinden de bestuurders een vergelijking van hun opereren daarmee waarschijnlijk ongepast, maar wij inwoners worden er onpasselijk van.

Wat nu? Spijt betuigen door de gemeenteraadsleden voor het nalaten hun taak naar behoren uit te voeren lost de problemen niet op en neemt de schade niet weg. Voor de wethouders geldt hetzelfde.

‘De staat der democratie 10′ legt de vinger op de zere plekken; de evidente onkunde van de bestuurders én een systeem, waarin de politieke partijen alleen aandacht voor de inwoners hebben als er weer verkiezingen aankomen. Verder dienen zij hun eigen doelen en worden de marionetten in het gemeentebestuur door de burgers betaald. Het is niet meer aan een wethouder om een opmerking ,,ongepast” te vinden of er ,,onpasselijk” van te worden. Zij heeft geen recht van spreken meer. Haar collega’s evenmin. https://vlietnieuws.nl/2023/02/01/wethouder-vriendjespolitiek-verweten/ En dat het raadslid zijn excuses aanbood, ach, lees ‘De staat der democratie 10’ (en eerdere nummers!) nog maar eens.

Dus nog een keer: wat nu? ,,Als er iemand ergens kan werken aan het herstel van vertrouwen is dat natuurlijk het hoogste orgaan van de gemeente en dat bent u”, zei de burgemeester tegen de gemeenteraad. Dat dat enige invloed zou hebben lijkt helaas op wensdenken. Of op optimisme. Dacht de burgemeester net als Loesje ‘Ik besloot dat ik alles kan’? Optimisme om invloed uit te kunnen oefenen? Dat is het optimisme dat wij inwoners kwijt zijn. Ik wens hem sterkte.

De gemeentewet biedt in art. 49 de gemeenteraad mogelijkheid wethouders te ontslaan. En daar wringt de schoen: dan moet die raad wel in staat zijn daartoe een zorgvuldig besluit te nemen. En dat zijn de leden niet en zo’n besluit mogen zij voor hun politieke partij niet nemen. Dus een vrijbrief voor onregelmatigheden door wethouders? Nee, er zijn mogelijkheden om in te grijpen. Door ons inwoners en door de burgemeester die echt alle vertrouwen verdient.

Wat kunnen wij inwoners? Bestedingen aan zaken of projecten die het algemeen belang (!) niet dienen, of die oude fouten moeten verdoezelen melden bij de Rekenkamercommissie https://www.lv.nl/rekenkamercommissie Daar kunt u eenvoudig een verzoek voor onderzoek doen. Bijvoorbeeld naar 15 miljoen uitgeven aan ‘kennis en kunde’ terwijl er 3 tot 4 miljoen op de begroting staan. https://vlietnieuws.nl/2023/03/15/recordbedrag-voor-inhuren-kennis-en-kunde/ De gemeenteraad besprak het onderwerp nooit, maar het moet érgens getoetst worden nietwaar? Daarnaast moet provincie de begroting en jaarrekening goedkeuren. Of afkeuren! https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/taken-provincie Dus de provincie informeren over wat er gaande is in onze gemeente.

Wat kan de burgemeester? Het gemeentebestuur heeft de schijn van vriendjespolitiek op zich geladen. Wantoestanden veroorzaakt door de door hen zo geliefde projectontwikkelaars bedreigen de gemeente als een smeulende veenbrand. Met twee disfunctionerende burgemeesters als voorgangers, destructieve wethouders, de facto geen gemeenteraad en stuntelende ambtenaren staat de nieuwe burgemeester er niet alleen voor. Want zoals gezegd, wij inwoners kunnen het nodige doen.

De projecten van de profiteurs in de hoofdpijndossiers moeten gestopt, beter nog, ongedaan gemaakt worden. Red Schakenbosch, leg de Mall aan banden en voorkom de vernieling van Vlietland. Nu kan het nog. En niet vergeten: compenseer de inwoners voor de overlast totdat dit alles geregeld is. Maar het moet wel snel, voordat de schade onomkeerbaar is. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Kortom, burgemeester Vroom, de augiasstal’. https://historiek.net/augiasstal-

(Bram van Duijn)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter