Nieuws
Vlietland: Gemeenteraad informeert provincie

De gemeenteraad heeft gedeputeerde Anne Koning bericht dat een aantal tot nu toe geheime stukken over de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, vrij zijn gegeven. Dit op grond van een beoordeling van drie verzoeken daartoe in het kader van de Wet open overheid (WOO).

Koning vroeg op 30 november, op verzoek van Provinciale Staten, om openbaarmaking van de gewraakte stukken aan hen. Dat leverde drie weken later een schriftelijke reactie van B&W op. Daarin betichtten B&W haar van ‘inmenging’ in de besluitvorming en het pogen ‘druk’ uit te oefenen op die besluitvorming. B&W gaven aan het verzoek te negeren.

In een eigen brief stelt de gemeenteraad nu dat er een besluit is genomen op grond van drie WOO-verzoeken en dat deze documenten nu via een site van de gemeente in te zien zijn. Vlietnieuws berichtte daar al op 24 en 27 december over. Zie https://vlietnieuws.nl/2023/12/24/vlietland-geheim-advies-openbaar/en https://vlietnieuws.nl/2023/12/27/vlietland-twijfel-over-houding-provincie/

Ook stelt de gemeenteraad niet te willen treden in ‘al dan niet openbaarheid van documenten die onder het college van B&W berusten. In dat kader heeft de gemeenteraad in een delegatiebesluit ook duidelijk gemaakt dat hij geen oordeel geeft over de openbaarheid van documenten die zijn voorbereid door het college’. (foto Charles Groeneveld)

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter