• Nieuws
  Gemeente: ‘We hebben steken laten vallen’

  ,,We hebben steken laten vallen.’’ Dat heeft een ambtenaar van de gemeente Leidschendam-Voorburg bewoners op een bijeenkomst over de plaatsing van een windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg laten weten. Dat is weliswaar Haags grondgebied doch vlak bij het Zeeheldenkwartier en Park Vronesteyn. De molen werd eind vorig jaar gebouwd tot grote verrassing van […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuw overleg over bouwplan Rijnlandlaan

  B&W gaan een nieuw gesprek aan met omwonenden van de Rijnlandlaan over de geplande bebouwing in dat gebied. Dat heeft wethouder Floor Kist de gemeenteraad laten weten. Aanleiding vormen de protesten tegen de bouw van 66 sociale woningen naast nieuwbouw voor basisschool De Dijsselbloem, de bouw van een turn- en gymhal, de bouw van Veurs […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Wethouder hoeft nevenfunctie niet te melden

  Wethouder Frank Rozenberg hoeft van B&W zijn nevenfunctie bij het bedrijf OBMC Consulting niet te melden op de site van de gemeente. Dit omdat niet de wethouder in persoon die nevenfunctie bekleedt, doch een holding waarvan de wethouder de enige bestuurder is. Vlietnieuws.nl meldde vorige maand dat Robert Rozenberg, de neef van de wethouder, per […]

  Lees volledige artikel
 • Leidschendamse kerk wordt verkocht

  De Jozef Opifexkerk aan de Burgemeester Sweenslaan 5 in Leidschendam wordt verkocht. Het katholieke kerkbestuur heeft de huur van de onderhuurders opgezegd. De kerk wordt sinds 1 juli 2007 al niet meer voor kerkdiensten gebruikt. De markante kerk werd in 1960 in gebruik genomen. De sluiting kwam er door een gestage afname van gelovigen en […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  D66-raadslid zet vraagtekens bij bouwplan De Star

  D66-raadslid Peter van Dolen is niet gelukkig met de onlangs gepresenteerde bouwplannen voor sociale woningbouw aan De Star in Leidschendam. Hij noemt het plan ‘niet logisch’ en wil daar een stevige inhoudelijke discussie over voeren. Van Dolen benadrukt dat hij niet tegen sociale woningbouw is, ook niet aan De Star. Zijn partij heeft daar in […]

  Lees volledige artikel
 • ‘Het Huis’ begint vorm te krijgen

  De gemeente heeft het oude schoolpand aan de Dobbelaan 10 in Leidschendam laten slopen. Op deze plaats moet ‘Het Huis’ komen: begeleid wonen met dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten. De plannen daartoe stammen uit 2014. Probleem vormt de oude gymzaal die achter de school stond. Daar huizen vleermuizen. Er moet nu geprobeerd worden hen te verlokken […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Waardevolle beelden verhuizen

  Een vijftal zandstenen beelden en een kruisbeeld, gemaakt door de bekende kunstenaar Albert Termote, verhuizen van de katholieke kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming aan de Laan van Nieuw Oosteinde in Voorburg naar de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde, ook in Voorburg. De eigenaar van beide kerken, het bisdom Rotterdam, heeft daar toestemming voor gevraagd. […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  CDA: wie treedt op tegen windmolen?

  CDA-gemeenteraadslid Jaap Geluk wil weten wie optreedt als de windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg, milieuregels overtreedt. Hij denkt dan aan geluidoverlast, en overlast door de slagschaduw van de molenwieken. In vragen aan B&W wijst het raadslid op bepalingen in het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer inzake geluidoverlast en overlast door de slagschaduw. […]

  Lees volledige artikel
 • Avalex-gemeenten laten tonnen per jaar liggen

  De zes gemeenten die samenwerken in afvalbedrijf Avalex, waaronder Leidschendam-Voorburg, laten dit jaar tussen 300.000 en 660.000 euro aan extra inkomsten uit de verkoop van oud-papier en karton, liggen. De vergoeding die Avalex nu per ton papier en karton krijgt, ligt ver onder de marktprijs. Dat stelt Peute papierrecycling in een brief aan Avalex en […]

  Lees volledige artikel
 • Plannen sociale woningbouw falen

  De gemeente wil het aantal sociale huurwoningen tussen 2016 en 2025 opvoeren van 8884 naar 9884. Dat is een stijging met elf procent. In concrete bouwplannen is echter rekening gehouden met de bouw van 322 sociale huurwoningen over dezelfde periode. En dat is een toename met 4 procent. Dat blijkt uit de Regionale woonvisie waaraan […]

  Lees volledige artikel